10 945

Kontaktia rikastettu

91 %

Rikastettujen osuus kaikista kontakteista

1 kk

Positiivisen ROI:n saavuttamiseen
Grape People

Fasilitointivalmennusta tarjoava yritys.

grapepeople.fi

Päätoimipiste

Helsinki

Toimiala

Konsultointi

Henkilöstö

1-10

Jaa tämä asiakastarina

Grape People auttaa organisaatioita hyödyntämään asian­tunti­joidensa osaamisen entistä paremmin fasili­toimalla työpajoja ja valmentamalla fasilitointi­taitoja. Fasilitointi helpottaa osallistumista, oivaltamista ja muutosta sekä päätöksentekoa ryhmässä.

Vuosien aikana tiimi oli kehittänyt omia myyntiin ja asiakas­työhön liittyviä prosessejaan tuloksellisesti, mutta vuonna 2019 Grape People kohtasi dataan liittyvän haasteen: Heille oli yli 15 vuoden ajalta kertynyt pitkä­aikaisista asiakkuuksista valtava määrä arvokasta dataa, mutta se oli huonosti hyödynnettävissä ja sen käyttö päivittäisessä työssä oli vähäistä. Pullon­kaulaksi osoittautui vanha asiakas­tieto­järjestelmä, jossa tietoa oli hajautetusti eikä sitä oltu jäsennelty myynti­prosessiin sopivasti. “Onnistuaksemme työssämme palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla tarvitsemme oikeaa ja ajan­tasaista tietoa meidän asiakkaista, ja niin kuin tiedetään data happanee aika nopeasti”, toteaa myyntijohtaja Jyri Saraste.

Uusi CRM ja Vainun yritys­data uudistuksen keskiöön

Etsiessään ratkaisua Saraste päätti luottaa verkoston voimaan. Sieltä nousi esille Vainu ja Jyri kertookin prosessista seuraavaa: Meille oli tärkeää löytää kumppani, joka pystyy tarjoamaan meille lisää ymmärrystä ja kokonais­valtaista palvelua, ei ainoastaan kerta­luonteisia ratkaisuja. Sieltä valikoitui parhaimpana Vainu.”

Vainun ja Grape Peoplen välillä käytyjen keskusteluiden myötä ongelma ja ratkaisu kirkastuivat; päädyttiin vaihtamaan vanha CRM uuteen, ja lisäksi vanha data piti saada sellaiseen muotoon, että se olisi hyödynnet­tävissä. Sarasteen mukaan ostopäätös oli helppo tehdä, koska Vainun yhteys­henkilö oli nähnyt paljon aikaa ja vaivaa kokonais­tilanteemme selkeyttämiseksi ja tarpeidemme kartoittamiseksi sekä tarjous oli äärimmäisen selkeä ja ymmärrettävä.” Datan vanhentumisen lisäksi selvisi, että asiakkuus­järjestelmästä puuttui suurelta osin oleellinen tieto: yritysten y-tunnukset, joiden ympärillä modernit CRM järjestelmät pyörivät.

Keskustelujen lopputuloksena Grape People ja Vainu päätyivät yhteistyöhön, ratkaisunaan Vainu Clean asiantunti­japalveluineen, uutena asiakkuus­järjestelmänä Pipedrive CRM. Tavoitteeksi Grape People asetti, että CRM saataisiin osaksi päivittäistä työtä helpottamaan asiakkuuksien hallintaa ja ohjaamaan koko organisaation myynti­prosesseja.

Toivoisitko samanlaisia tuloksia? Pyydä demo nyt!


Nyt asiakas­datamme on rikastettu ja juuri käyttöön otettu Pipedrive tuo aitoa lisäarvoa myyntityöhön. Aikaa jää siihen, että tunnistetaan mahdollisuuksia nykyisistä ja uusista asiakkaista, ja kun data on jäsennelty, on sieltä tullut kauppaa. Näin onnistunutta muutosta ei olisi voinut tehdä ilman kumppaniamme Vainua.

Jyri-Sarasta-Grape-People-Vainu-Case-Study-Personal
Jyri Saraste

Myyntijohtaja


Sujuvasta yhteistyöstä selkeäksi myynti­prosessiksi

Kesäkuussa aloitettuun projektiin liittyi datamigraatio kahden järjestelmän välillä sekä Pipedriven käyttöönotto, ja Sarmad Vainun asiakkuus­tiimistä ryhtyi toteuttamaan tätä yhdessä Grape Peoplen väen kanssa. Projektissa tehtiin Vainun ehdotuksesta muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin, jolloin päästiin rakentamaan vielä paremmin Grape Peoplen toimintaa palveleva toimintamalli, jossa CRM-­järjestelmän dataa käytetään osana jokaista myyntiprosessia.

Yhteistyö oli Jyrin sanojen mukaan hedelmällistä: “Sarmadia ja yhteistyötä Vainun kanssa voin lämpimästi suositella kenelle tahansa, joka haluaa rikastaa dataansa ja ymmärrystä asiakkuuksista ja sitä kautta lisätä myyntiä.”

Jyri-Sarasta-Grape-People-Vainu-Case-Study-OG-Image

Ajantasainen CRM-data kasvun vauhdittajana

Dataprojektin ja järjestelmän päivityksen myötä CRM:n käyttöaste on parantunut, ja Grape People on päässyt tätä kautta palvelemaan asiakkaitaan paremmin. Saraste toteaakin että, “Tavoite oli se, että saadaan vuoden loppuun mennessä CRM:n käyttö osaksi kaikkien jokapäiväistä työtä, ja nyt se on ollut käytössä toista kuukautta.”

Kasvua liike­toiminnalle on ehditty Sarasteen mukaan saamaan lyhyessä ajassa, kun data on saatu Vainu Cleanin avulla ajan tasalle: “Aikaa jää siihen, että tunnistetaan mahdollisuuksia nykyisistä ja uusista asiakkaista, ja kun data on jäsennelty, on sieltä tullut kauppaa.”Saraste on projektiin tyytyväinen, ja syystäkin: “Projektin lopputulema on paljon parempi kuin mitä kuviteltiin; meidän data on rikastettu, ja meillä on Pipedrive aktiivisesti käytössä. Ja tämän avulla olemme pystyneet parantamaan asiakas­kokemusta.”

Saraste suosittelee Vainua lämpimästi muille ja kertoo vielä loppu­kaneettina: “Tätä muutosta ei olisi voinut tehdä ilman Vainua. Oma tekemisemme on saanut raamit, myyntiprosessimme ovat selkeytyneet ja tämän ansiosta pääsemme kovaan liikevaihto­tavoitteeseemme."