3X

Vähemmän aikaa prospektointiin

Noin 1000

Rikastettua yritystä CRM:ssä
Labroc

Labroc Oy on betonin ja haitta-aineiden analysointiin erikoistunut valtakunnallisesti toimiva laboratorio.

labroc.fi/

Päätoimipiste

Oulu

Toimiala

Muu tekninen testaus ja analysointi

Henkilöstö

40

Jaa tämä asiakastarina

Vuoden 2020 alussa Labrocin johdossa asetettiin uusia myyntitavoitteita. Tavoitteisiin pääsemiseksi myyntiprosessi tuli jäsennellä uudestaan sekä käytössä olevat myynnin työkalut päivittää tukemaan myynnin tekemistä. Uusien myyntimahdollisuuksien löytämistä tuli virtaviivaistaa. Olemassa oleva myyntiprosessi ilman selkeää struktuuria oli sekä aikaa vievä että tiimiä turhauttava.

Labroc Oy on betonin ja haitta-aineiden analysointiin erikoistunut valtakunnallisesti toimiva laboratorio, joka palvelee yrityksiä talo- ja infrahankkeissa kohteen koko elinkaaren ajan sekä uudis- että korjausrakentamisen puolella. Labrocin asiakkaita ovat rakennusalan ammattilaiset, suunnittelijat, insinööritoimistot, urakointiliikkeet, purkajat, saneeraajat sekä betonitehtaat.

“Vainulta oltiin meihin yhteydessä juuri oikeaan aikaan. Vainun valinta oli helppo, sillä tarvitsimme sellaisen järjestelmän, josta saisimme mahdollisimman helposti ajantasaiset yritystiedot automaattisesti meidän CRM:ään”, Labrocin toimitusjohtaja Leo Partanen kertoo. Labroc tarvitsi yritystietojen osalta järjestelmän, jonka integroiminen olemassa olevaan, heille täysin kustomoituun CRM-järjestelmään olisi mahdollisimman helppoa. Vainulta löytyi valmius vastata tähän haasteeseen.

Vainu keskeisessä osassa myynnin transformaatiota

Partanen kertoo, kuinka ennen Vainua ajantasaisten prospektilistojen teko tiimille saattoi kestää parikin päivää. Tämän lisäksi ulkopuolelta ostetuissa yrityslistauksissa tiedot olivat harmillisen usein osaksi jo vanhentuneita. Tämä ei ollut kuitenkaan ainoa haaste taklattavaksi: Haastavampaa myynnin johtamisesta teki se, että Labrocin myyntitiimi koostuu alan ammattilaisista, joiden päätyönä on näytteiden analysointi laboratoriossa, eikä henkilöiden taustat tai fokus suinkaan ole myynnissä. Avain menestykseen piili siis prosessin hiomisessa äärimmäisen yksinkertaiseksi. Tähän tavoitteeseen pääsyn mahdollisti Vainu.

Myyntiprosessin totaalisen uudistamisen jälkeen Labroc panosti enemmän myyntiin päivittäen samalla myynnin työkalut. Tiimi alkoi hyödyntää CRM:ää systemaattisesti ja Vainutarkemmin ottaen Vainun yritystietooli olennainen osa muutoksen onnistunutta läpivientiä. “Muutoksen tavoitteena oli määrittää selkeät tavoitteet ja rutiinit myynnille. Vainun yritystieto on erottamaton osa nykyistä myynnin prosessia ja erittäin tärkeä osa tiimimme menestystä”, kertoo Partanen.

Labroc_jpg

Vainun dynaaminen yritystieto suoraan CRM:ään

Merkittävin muutos Labrocin myyntiprosessissa oli automaatioiden tuominen mukaan kuvioon: CRM:ssä olevien yritysten rikastaminen Vainun yritystiedolla automaattisesti. Labrocilla yhdistettiin Vainu CRM:ään, jotta aiemmin staattisista yrityssegmenteistä tulisi dynaamisia. Vainun avulla päivitetään ns. kampanjoihin valittujen asiakkaiden tai prospektien tiedot ajan tasalle. Kampanjat suunnitellaan alueellisella tai muulla jaolla. “Vainusta ajantasaisten yhteystietojen tuonti CRM:ään on ollut loistava juttu ja tiimimme työnteko on helpompaa joka päivä. Ennen uutta kuviota prospektien kohdistaminen oikeille henkilöille oli hankalaa. Nyt voimme luoda uusia segmenttejä useilla eri filtteriyhdistelmillä ja nähdä kriteerit täyttävät yritykset suoraan CRM:ssä sekä osoittaa nämä yritykset suoraan oikeille vastuuhenkilöille”, Partanen kuvailee ja jatkaa. “Nyt kun manuaaliseen työhön, kuten prospektilistojen kokoamiseen, yritysten nettisivujen tutkimiseen ja perustietojen tarkistamiseen menee huomattavasti vähemmän aikaa, olemme voineet keskittyä asiakastyöhön ja mikä tärkeintä, tiimimme on aina kärryillä siitä, mihin yrityksiin heidän tulisi seuraavaksi olla yhteydessä.”

Labroc otti Vainun käyttöön samaan aikaan, kun myynnin johtamista ja suuntaa mietittiin kokonaisuutena uudelleen. Tämä oli hyvä asia, sillä kokonaisuudesta muodostui selkeästi johdettava ja yksinkertainen. Ilmeisimmiksi Vainun käyttöönoton hyödyiksi tähän mennessä Partanen summaa merkittävän ajan säästön koko myyntiputken läpi: Dynaamiset, automaattisesti päivittyvät prospektilistat löytyy aina CRM:stä, uusien yritysten lisääminen CRM:ään on nopeampaa ja kaikki merkityksellinen yritystieto, kuten yritysten taloustiedot, näkyy myös suoraan CRM:ssä. Tiimi seuraa tiettyjä nykyisiä sekä potentiaalisia asiakkaita Vainun avulla systemaattisesti ja viimeisimmät tapahtumat näkyvät suoraan CRM:ssä.

“Vainu on muuttanut tapamme tehdä myyntiä. Vainussa on vielä paljon potentiaalia, mitä emme ole vielä edes ehtineet hyödyntää. Jo saadut hyödyt on selkeitä, sillä Vainun yritystieto on keskeisessä osassa myyntimme päivittäistä tekemistä ja johtamista”, Partanen toteaa.

Toivoisitko samanlaisia tuloksia? Pyydä demo nyt!


“Muutoksen tavoitteena oli määrittää selkeät tavoitteet ja rutiinit myynnille. Vainun yritystieto on erottamaton osa nykyistä myynnin prosessia ja erittäin tärkeä osa tiimimme menestystä."

Leo Partanen
Leo Partanen

Toimitusjohtaja