1,5 kk

Vainun takaisinmaksuaika

13 %

Enemmän tapaamisia
Suomalaisen Työn Liitto

Vuonna 1912 perustettu Suomalaisen Työn Liitto ry toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto on eritoten tunnettu Avainlippu-merkistään.

suomalainentyo.fi

Päätoimipiste

Helsinki

Toimiala

Järjestöt, yhdistykset, säätiöt

Henkilöstömäärä

14

Jaa tämä asiakastarina

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Järjestö haastaa Suomen työelämää uudistumaan vaikuttamalla ostopäätöksiin kolmen merkkinsä avulla: Avainlippu, Design from Finland ja Yhteis­kunnallinen yritys.

"Teemme Suomalaisen Työn Liitossa aktiivisesti myyntiä, sillä brändimme ovat sitä voimakkaampia, mitä enemmän niitä on näkyvissä. Mitä enemmän on jäseniä, sitä enemmän merkit tulevat tunnetuiksi ja sitä enemmän ne vaikuttavat osto­päätökseen", toimitusjohtaja Tero Lausala avaa. Järjestön vahva jäsen­hankinta olikin yksi syy Vainun käyttöön­ottoon. Yhteistyön tavoitteena oli kohdentaa uusien jäsenten kontaktointia osuvammaksi sekä toisaalta parantaa nyky­asiakkaiden ja jäsenyyksien hallintaa saamalla säännöllisesti uutta, päivitettyä ja paikkaansa­pitävää tietoa.

Paremmin kohdennettu jäsenhankinta

Suomalaisen Työn Liitto oli päättänyt tehostaa potentiaalisten jäsenten kontaktointia. Huomattuaan, ettei mainonta heidän tarjoamiensa palveluiden tapauksessa toiminut, järjestö otti avuksensa Vainun yritys­tietokannan. Etsimällä Vainun sanahaulla yrityksiä, joiden netti­sivuilla lukee esimerkiksi "valmistamme Suomessa", "suomalainen perheyritys", "suomalaista muotoilua", "olemme Suomesta", Suomalaisen Työn Liitto pystyy löytämään juuri heidän merkeillensä otollisimpia uusia jäseniä. "Olemme nopeasti löytäneet liidejä, joita ei olisi aiemmilla metodeilla löytynyt. Vainu on tullut osaksi päivit­täistä käyttöä", Lausala summaa.

Tällä hetkellä Suomalaisen Työn Liitolla seitsemän henkilöä käyttää Vainua. Käyttäjät ovat kiittäneet mahdolli­suutta ajaa yritys­tietoa ristiin sekä sitä, että hakemuksia käsitel­täessä ei olla enää aino­astaan hakijan sanan varassa talous­tiedoissa. Brändeistä vastaavat henkilöt pystyvät helposti seuraamaan, mitä omassa jäsen­kunnassa tapahtuu ja saavat ilmoituksia oleellisista tapahtumista. Seuraava askel on Lausalan mukaan hyödyntää Vainun talousdataa järjestön laskutuksessa, sillä jäsen­maksujen suuruus riippuu jäsenyrityksen liikevaihdon koosta. "Vainun avulla ajan­tasainen talous­tieto on nopeammin saatavilla kuin perinteisesti jäseniltä kysyttäessä", Lausala tiivistää.

 

Toivoisitko samanlaisia tuloksia? Pyydä demo nyt!


"Olemme nopeasti löytäneet liidejä, joita ei oisi aiemmilla metodeilla löytynyt - sellaisia liidejä, jotka ovat maksaneet järjestelmän hankinnan takaisin jo 1,5 kuukauden aikana. Porukka on eritoten kiittänyt Vainun asiakastuesta saamaansa apua."

Tero Lausala
Tero Lausala

Toimitusjohtaja


13 % enemmän tapaamisia ja Vainu-investointi takaisin kuudessa viikossa

"Vainu on nyt päivit­täisessä käytössä ja tapaamisten määrä on lisääntynyt; esimerkiksi tammi-helmikuulle myynti­tapaamisia on 20-30 enemmän, kuin mitä tyypil­lisesti olisi tähän aikaan vuodesta. Tapaamme myös keski­määräistä isompia yrityksiä kuin vuosi sitten. Jo noin kuuden viikon käytön jälkeen olimme hankki­neet Vainun ansiosta uusia jäseniä niin paljon, että ne maksoivat järjes­telmän hankinnan takaisin. Siinä mielessä hyvä ROI!" Lausala tiivistää tulokset.