Startpunkt

Alle virksomheter i en målgruppe

Hver bit av informasjon vi samler må lede et sted. Vi har inngått samarbeid med lokale virksomhetsregistre for å garantere best mulig dekning av bedrifter i hvert marked.

All the businesses in a target market

Datainnsamling

All interessant informasjon

Hvis det finnes der ute, så leter vi. Vi scanner millioner av datakilder, både offentlig og private, for å finne relevant informasjon om selskaper i databasen vår. Kildene våre inkluderer hjemmesider, sosiale medier, nyhetssider, pressemeldinger, juridiske arkiv, offentlige registre og mange flere.

Data collected from millions of sources

Datatransformering

Fra rådata til meningsfull informasjon

Det meste av data er ikke hjelpsomt slik det er. Med en kombinasjon av maskinlæring og dataprossesering foredler vi rådata for å finne informasjon som betyr noe, og gjør det tilgjengelig på hver selskapsprofil.

Transforming raw data into meaningful company information

Dataverifisering

Omfattende kvalitetssjekk

Informasjon er meningsløst med mindre det er pålitelig. Vi bruker en kombinasjon av dataprosesser, dyktige QA eksperter og et aktivt miljø for å oppdage og korrigere potensiell feilinformasjon. Databasen blir oppdatert i real-time for å unngå utdatert informasjon.

Fresh and reliable information through comprehensive quality checks

Hva leder det så til?

En plattform som gjør om rådata til kraftfull bedriftsinformasjon og sender det
direkte inn i salgs- og markedsføringssystemer i real-time.
Selskapsprofil Næring Lokasjon Finansiell informasjon
Teknologier Nettside Sosiale medier Finansiell utvikling
Endringer i ansatte Operasjonelle endringer Endringer i markedsføring Negative endringer
Tekonlogiske endringer Konsernstruktur Kjøretøy CRM-data

29M+

europeiske selskaper

260T+

datakilder

250+

datefelter

7+

land i vår database

Ved å berike selskapsprofiler direkte i CRM, kan vi nå plassere relevant informasjon direkte til selgeren, i real-time. Vainu hjelper oss med å prioritere våre aktiviteter og være mer produktive

Christer Wredemark
SMB Sales Manager
Telenor
Our users love us

Se hvorfor de beste selskapene stoler på
Vainu og øker omsetningen med vår hjelp

azets dnb axactor innovation-norway blaklader sats