Framgångsrik prospektering med insikter från företagshemsidor

Har du svårt att hitta nya leads? Om du inte redan gjort det, testa att använda de webbtekniker du kan hitta på ett företags hemsida i prospekteringssyfte – de kan leda dig till tidigare gömda guldkorn.

Om du kämpar med att hitta nya leads rekommenderar vi att du tar en titt på följande fem beprövade sätt att prospektera.

1. Börja med det uppenbara

Säljer du annonsplatser? Sök efter företag som redan spenderar online. Erbjuder du en customer service-lösning? Sök efter företag som har ett chat-verktyg på sin hemsida. Är du expert på översättningar? Sök efter företag med vars site finns i flera språkversioner.

Säljer du till företag eller organisationer som kan identifieras med hjälp av en webbteknik bör denna typ av data utgöra grunden i din prospektering.

För att identifiera vilka dina nyckelsökningar bör vara, besök en av dina bäst kunders hemsida. Se om du kan utskilja några distinkta drag, dessa kommer då sannolikt finnas under ytan på andra intressanta prospekts hemsidor också.

Vill du hitta alla prospekt som matchar din drömkundsprofil? Be om en demo nu!

Sök efter företag med ett chat-verktyg på hemsidan

online-chattool.gif

2. Skala ner långa prospektlistor

När du redan har en lång lista med prospekts framtagen med grundläggande datapunkter, exempelvis bransch och adress, kan en filtrering baserad på en webbteknik hjälpa dig att fokusera på rätt prospekts först. Börja med att analysera dina nuvarande kunder för att få förståelse för vilka webbtekniker de använder. Använd sedan samma kriterier när du filtrerar listan med prospekts. Det kan i vassa fall vara nödvändigt att använda lead scoring för att filtrera ut vilka leads som är värda att lägga tid på, i detta inlägg kan du läsa mer om det.

Vi på Vainu har skapat ett digitaliseringsindex som visar hur tekniskt redo ett företag är totalt sett. Du kan även använda detta index för att snabbt söka efter de företag på din lista som kommit längst i sin digitalisering.

Sök efter företag med ett högt digitaliseringsindex

digital-search.gif

3. Pitcha smartare

Ta en titt på hur företagets teknikportfölj ser ut innan du kontaktar det, använd insikterna du får till din fördel. Om den tjänst du säljer får ett större värde för de företag som använder Salesforce ska du naturligtvis nämna detta till de av dina prospekts som använder denna tjänst. Genom att bara nämna de verktyg dit prospekt använder i förbifarten kommer den du pratar med känna att du förstår företaget.

Sök efter företag som använder Salesforce eller någon annan specifik webbteknik

salesforce.gif

4. Hitta rätt timing

När du implementerar en ny webbteknik uppstår mängder av nya behov. Exempelvis kommer ett företag som börjar använda ett marketing automation-system högst troligt att se över sin content creation-strategi, justera sättet man jobbar med branding på samt träna de anställda i emoloyee advocacy med mera.

Följ förändringar i ett företags teknikportfolio på samma sätt som du följer andra förändringar hos företaget. Det hjälper dig hitta rätt tid att ta kontakt.

Håll dig uppdaterad kring de senaste händelserna hos dina prospekts

reports.gif

5. Identifiera möjligheter genom negativa sökningar

Tekniker kan ofta hjälpa till att tala om för dig vilka företag som mest sannolikt är intresserade av att köpa det du säljer. Men den omvända logiken fungerar också. Företag inom din huvudbransch som saknar en teknik motsvarande den du erbjuder är säkert mer intresserade av ett samtal från ditt säljteam än de som redan har en stark teknikportfolio. Hitta dessa företag genom en negativ sökning i Vainu.

Hitta företag utan en specifik egenskap

nomarketig.gif

Topics: Prospektering

Mikko Luhtava

Mikko is Head of Communications at Vainu, interested in brand communication, football and New England Patriots.