Vainus blogg för B2B-säljare | Buying Signals

Vainus blogg om B2B-försäljning

Använd köpsignaler för att förbättra timingen i din försäljning

Det finns inget svårare än att försöka sälja till ett prospekt som inte är redo att köpa av dig nu. Enligt HubSpot är anledningen till att det inte blir en affär i 25 procent av fallen att timingen var fel.

Visst finns det tillfällen när stjärnorna står rätt och du får ett köpbeslut snabbt eftersom du hörde av dig till ett företag exakt när de var i behov av det du erbjuder. Men det är mer undantag än regel. Det är inte alltid som din prospekts planering automatiskt synkar med din egna. Genom att bevaka och agera på köpsignaler kan du förbättra timingen i din försäljning.

Timing: Den egenskap som hjälper dig att bli en supersäljare

Ingenting är svårare än att försöka sälja till ett prospekt som inte vill eller är redo att köpa av dig. Ett företag som passar beskrivningen av ditt företags Ideal Customer Profile på varje punkt är trots allt lite värt om beslutsfattaren inte har möjlighet att signera ett avtal med dig nu.

14 köpsignaler säljare inom rekryteringsbranschen ska agera på NU

Det finns många tecken på att ett företag kan komma att behöva öka antalet anställda. I detta blogginlägg listar vi 14 köpsignaler som indikerar att du som säljare inom rekryteringsbranschen ska ta kontakt med ett företag nu.

Såhär håller du koll på köpsignaler från ditt nätverk

Försäljning är en viktig del i varje organisation, men hos en del företag är säljkulturen inte lika stark. Dessa mindre säljdrivna företag får ofta sina uppdrag eller kunder via redan befintliga kontakter och har mycket att vinna på att ta hjälp av öppen data för att hålla stenkoll på vad som händer i det egna nätverket.

Hitta de företag ditt sälj-team bör fokusera på nu

Hur hittar du de företag som behöver det du säljer? Många gånger räcker det inte med att ha koll på vad ett företag har gjort tidigare eller gör nu, du behöver kunna förutspå framtiden. Just detta hjälper Vainu dig med från och med nu.

Ha koll på företags köpsignaler och prospektera fler varma leads

Ingen har sagt att det är enkelt att hitta nya säljleads. Du ska inte bara hitta företag som matchar din drömkundsprofil, du ska även ta reda på när de är redo att köpa och höra av dig till dem vid rätt tidpunkt.

Hitta varmare leads med automatisk trigger-alert

Inom B2B försäljning ställs beslutsfattare och organisationer ständigt inför nya utmaningar som måste lösas. Ett behov av nya lösningar uppstår lätt när ett företag genomgår en så kallad ”Nyckelhändelse”,  ”Trigger” eller "Köpsignal". En händelse som stuvar om i företagets prioriteringslista och/eller struktur.

Sida 1 av 1 All posts