Vainus blogg för B2B-säljare | Data

Data är som vatten. Okontrollerad är denna vara till liten nytta. Men med rätt verktyg kan den bli ovärderlig (i försäljning).

Företagsinformation är nyckeln för en optimal säljprocess

Sälj mer, snabbare - den gemensamma drömmen och målbilden för alla säljorganisationer. I praktiken däremot innebär detta att säljare är under en ständig stress att nå sin budget, stänga fler affärer och öka värdet på befintliga kunder. Säljare är vana vid stress, det ligger i yrkets natur, men för mycket stress är sällan bra.

Databerikning: Så får du mer ut av ditt CRM-system

Idag finns ofantliga mängder information om världens alla företag tillgänglig online. Som vi alla vet slår dock kvalitet kvantitet nästan varje gång.

För att kunna få värdefulla insikter från företagsdata och därmed förbättra försäljningssiffrorna måste säljare: a) ha enkel tillgång till den data som är mest relevant för dem och b) vara säkra på att informationen de agerar på är korrekt och uppdaterad. Av denna anledning har databerikning och datarengöring kommit att spela en nyckelroll i dagens datadrivna försäljningsvärld.

Datarengöring: Vad det innebär och hur det påverkar ditt CRM

Kvicksand är en vanlig dödsorsak bland säljare och marknadsförare. Figurativt sett naturligtvis. Med kvicksand menar jag att begravas av en växande, okontrollerbar, gigantisk hög med irrelevant, felaktig och utdaterad data. För att gräva dig ur detta problem innan det är för sent, behöver du göra datarengöring till en vana.

Bemästra din expansion med hjälp av insikter från företagsdata

Att som företag och gå in på en okänd marknad är lite som att vara den nya eleven i en ny skola. Möjligheterna att skaffa nya vänner - kunder i affärsvärlden - är enorma. Men att få de där första riktigt bra kontakterna kan vara mer utmanande än du förberett dig på.

Varför intern och öppen data är en svårslagen kombination

Vi på Vainu har som mål att bygga världens mest kompletta företagsdatabas och göra den tillgänglig för moderna säljorganisationer.

För de organisationer som har stora mängder egen data kan det ibland vara smidigare att berika den datan med insikter från öppen data via Vainus API. Genom att kombinera intern data med öppen data som Vainus webbindexeringsverktyg har samlat in kan du dra välgrundade slutsatser kring vilka prospekts och kunder som har störst sannolikhet att fortsätta samarbeta med dig eller avbryta ert kontrakt.

Ta till vara på kraften från öppen data och öka din försäljning

Med rätt förhållande till data kan du öka hastigheten och kvalitén på ditt försäljningsarbete. Tidigare har företag främst haft tillgång till gammal beteendedata och grunddata. En eller några få personers intresse för din vara eller tjänst säger precis som informationen om ett företags storlek, adress eller bransch ganska lite om huruvida företaget är redo att köpa av dig nu.

Öppen data hjälper dig fokusera på rätt företag vid rätt tidpunkt

Under 2016 kommer den totala internettrafiken i världen överstiga en zettabyte, det vill säga en trillion gigabyte. Med all denna data kommer stora möjligheter för B2B-organisationer att effektivisera sitt inbound- och outboundarbete. Data hjälper företag att kontakta rätt prospekt vid rätt tid.

Video: så hjälper öppen data dig sälja tekniska lösningar

För företag som säljer tekniska lösningar kan öppen data vara till stor hjälp. Öppen data kan avslöja vilka tekniska verktyg ett företag använder. Denna informationen kan hjälpa dig som säljare att anpassa din säljpitch och ditt säljarbete när du tar kontakt med en potentiell kund.

Video: Hitta de första kunderna i en ny bransch med hjälp av data

Ett bra sätt att expandera din verksamhet är att börja bearbeta en ny bransch. När du gör detta finns det ofta tusentals potentiella företag för dig att kontakta. Öppen data kan hjälpa dig göra smarta prioriteringar när du beslutar vilka företag du ska höra av dig till först.

Sida 1 av 1 All posts