5x

Förbättrad hit rate

+20 %-enheter

Ökning av antalet nöjda kunder (NPS)

4 000

Bevakade kunder
Berggren

Arbetar med internationella rättigheter knutna till immateriell egendom.

berggren.eu

Huvudkontor

Helsingfors, Finland

Bransch

Rättigheter relaterade till immateriell egendom

Anställda

160+

Dela denna kundberättelse

Berggren är en internationell fullservicebyrå som jobbar med rättigheter för immateriell egendom. Företaget har funnits i över 80 år och hjälper bland annat till vid frågor eller konflikter kring skydd, kontrakt och kommersialisering av verk. Berggren erbjuder även en tjänst som underlättar administration kring omhändertagandet av immateriell egendom. Vainu gör nu att artificial intelligence hjälper Berggren ta bättre hand om sina kunder.

Berggren är ett företag baserat i Helsingfors i Finland med över 80 år på nacken som arbetar med rättigheter knutna till immateriell egendom. Företaget har givit Vainu sitt förtroende sedan år 2016. Berggrens största utmaning var att hålla en stor mängd kunddata uppdaterad. Företaget behövde även hålla koll på de befintliga kundernas verksamhet för att kunna ge dem rätt service vid rätt tidpunkt. Med en kundbas bestående av över 4 000 företag var detta nära omöjligt att klara av med manuellt arbete.

Berggren köpte först in Vainu för att underlätta nykundsförsäljningen. Men snart ändrades fokuset. Företaget började berika CRM-systemets data med Vainu-data samt bevaka händelser hos de befintliga kunderna med hjälp av plattformen.

Bevakar kundbasen med hjälp av artificial intelligence

Berggren köpte först in Vainu för att underlätta företagets säljares arbete med att bygga upp listor över potentiella kunder som matchar företagets kundprofil, Ideal Customer Profile. Samtidigt uppstod ett internt behov av att hålla den firmografiska datan (företags bransch, omsättning, personalstorlek etcetera) uppdaterad i företagets CRM-system. Vainu visade sin kraft och kom att utgöra lösningen på problemet. Vainu är nu integrerat med Berggrens CRM (Hubspot) och den firmografiska datan uppdateras i realtid.

Berggren bevakar även köpsignaler från sina befintliga kunder med Vainu för att veta när någon från företaget ska ta kontakt med en specifik kund. De letar efter signaler som är relaterade till varumärkesfrågor, expansion till nya länder och lansering av nya produkter.

Enligt Heikki Kinnunen, Vice President och delägare på Berggren, har företaget helt slutat att ringa kalla samtal:

– I vår bransch behöver man fånga dagen så att säga. Om du av en ren slump ringer upp ett företag samma dag som det lanserar en ny produkt som behöver patenteras är du en lycklig säljare. Nu har vi tagit turen i våra egna händer och tar aldrig kontakt med ett företag om det inte finns en köpsignal som ger oss en tydlig anledning att göra det. Att använda statiska ringlistor är inte relevant i dagens affärsklimat.

Heikki Kinnunen Berggren

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


"Vainu är ett riktigt användbart verktyg. Jag har rekommenderat det till många kollegor på andra företag och många av dem har valt att börja använda Vainu."

Heikki Kinnunen
Heikki Kinnunen

VP of Business Development and Digitalization


Tar kontakt när det finns ett behov

Tidigare behövde Berggren ta kontakt med ungefär 100 företag för att vinna tio nya kunder. Med Vainus avancerade företagsdata har arbetet med att förvärva nya kunder blivit fem gånger så effektivt. Endast 20 kontakter behövs för att få in tio nya affärer. Detta har även påverkat kundnöjdheten. Eftersom Berggrens anställda är bättre informerade om kundernas situation kan de erbjuda bättre kundvård. En undersökning av hur nöjda kunderna är med Berggren (Net Promoter Score) har nyligen visat att kundnöjdheten har gått upp med 20 procent det senaste året. En förbättring som inte vore möjlig utan Vainu.

Berggren har använt Vainu i flera år nu och planerar att fortsätta med det även i framtiden:

– Vi har testat en rad avancerade tjänster, men ingen har funkat så bra för vår verksamhet som Vainu. Den enorma tillgången på detaljerad data i Vainu gör tjänsten relevant även för oss, säger Heikkinen och fortsätter med fler lovord:

– Vainu är ett riktigt användbart verktyg. Jag har rekommenderat det till många kollegor på andra företag och många av dem har valt att börja använda Vainu. Jag är glad att kunna ge ett positivt omdöme och hoppas att våra kunder känner likadant. Inget slår positive feedback från kunder.