10 945

Berikade kontakter

91%

Av alla kontakter berikade

1 månad

Innan positivt ROI
Grape People

Faciliterende tjänster: utbildning, konsultering, och workshops

grapepeople.com/

Huvudkontor

Helsingfors/Finland

Bransch

Konsultering

Anställda

1-10

Dela denna kundberättelse

Grape People hjälper organisationer att ta tillvara på värdefulla kompetenser inom företaget genom faciliteringsträning och workshops. Företaget faciliterar delaktighet, insikter, företagsförändringar och beslutsprocesser i grupp.

Grape People har under åren framgångsrikt utvecklat sina försäljnings- och kundprocesser, men under 2019 upptäckte de ett problem: De hade sedan starten samlat på sig massiva mängder värdefull kunddata, men datan var svår att använda vilket resulterade i att den nästan inte användes alls. Flaskhalsen var deras CRM-system, där information delades och konfigurerades på ett sätt som inte passade deras försäljningsprocess.

“För att lyckas i vårt arbete och för att kunna hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt behöver vi relevant och uppdaterad kundinformation. För som vi alla vet så kan data bli utdaterad väldigt snabbt”, säger Jyri Saraste, försäljningsdirektör på Grape People.

Nytt CRM med Vainus företagsdata i kärnan av förändringen

Under processen bestämde sig Saraste för att lita på kompetensen i hans egna nätverk, där han fann Vainu. “För oss var det viktigt att hitta en partner som kunde erbjuda mer än en engångslösning, någon som är kunnig och kan erbjuda omfattande service. Vainu var det bästa alternativet på marknaden”, utvecklar Saraste.

Vainu och Grape People började arbetade tillsammans för att komma fram till den bästa lösningen. Diskussionen resulterade i beslutet att byta CRM-system. Detta innebar att företagsdatan från det förra CRM-systemet behövde uppdateras till ett format som var kompatibelt med det nya systemet. Enligt Saraste var beslutet att köpa Vainu enkelt. “Vår kontaktperson hos Vainu la mycket tid och hårt arbete på att strukturera upp vår nuvarande situation och med att kartlägga våra behov”. Förutom utdaterad företagsdata i det gamla CRM-systemet fanns det en annan utmaning med datan. Den viktigaste datapunkten, som krävs för att moderna CRM-system ska fungera optimalt, saknades i deras CRM: företagens organisationsnummer.

Detta blev grunden till att Grape People och Vainu kom att starta ett samarbete. Vainus kompetens, tillsammans med Vainu Clean och ett helt nytt CRM-system, blev lösningen på problemen. Grape Peoples mål var att ha ett CRM-system som gör det dagliga arbetet enklare genom att underlätta hantering och kommunikation med kunder och prospekt under hela säljprocessen.

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


“Vår företagsdata har berikats och det nya CRM-systemet Pipedrive har adderat stort värde till vår säljprocess. Vi har nu tid att identifiera säljmöjligheter bland vår befintliga kundbas såväl som bland potentiella kunder. Vi har kunnat stänga fler affärer med hjälp av mer strukturerad företagsdata. Denna förändring hade inte varit möjlig utan vår partner, Vainu.”

Jyri-Sarasta-Grape-People-Vainu-Case-Study-Personal
Jyri Saraste

försäljningsdirektör


Från smidigt samarbete till en effektiviserad försäljningsprocess

I juni 2019 startades projektet som involverade både datamigrering mellan två olika system och implementering av Pipedrive CRM. Sarmad från Vainus Engagement Team genomförde processen tillsammans med Grape Peoples team. Under projektets gång introducerade Vainu fler förslag på förändringar till de ursprungliga planerna. I det nya tillvägagångssättet var planen att använda data från CRM-systemet i varje steg av försäljningsprocessen, för att jobba bättre mot målen.

Enligt Saraste, var samarbetet givande. “Jag kan varmt rekommendera Sarmad och samarbetet med Vainu till alla vars mål är att berika sin företagsdata, förbättra sina kundinsikter och därmed även generera mer försäljning.”

Relevant och aktuell CRM-data - katalysatorn för tillväxt

Efter datamigreringen och skiftet till Pipedrive CRM har Grape Peoples användande av CRM-et ökat, säljarna arbetar smartare och mer effektivt med kunder. “Vårt mål var att till slutet av 2019, skulle CRM-et vara en integrerad del av våra anställdas dagliga arbete. Nu har det varit i aktiv användning under nästan två månader” konstaterar Saraste.

Grape People har lyckats expandera företaget under kort tid med hjälp av Vainu Clean och uppdaterad företagsdata. “I det nya systemet har vi tid att identifiera säljmöjligheter inom både vår befintliga kundbas och bland potentiella kunder. Vi har kunnat stänga fler affärer än tidigare med hjälp av mer strukturerad företagsdata.” Saraste är nöjd med projektet. “Resultatet av projektet har blivit mycket bättre än förväntat; vår kunddata har berikats och vi använder CRM-et mer aktivt. Detta projekt har gjort det möjligt för oss att förbättra våra kundrelationer.”

Saraste sammanfattar och ger en varm rekommendation till andra företag att använda Vainu med orden: “Denna förändring hade inte varit möjlig utan Vainu. Vår försäljningsprocess har blivit enklare och är idag mer genomtänkt. Tack vare detta projekt är vi nu i en position där vi har möjlighet att nå våra ambitiösa försäljningsmål.”