<1 mån

För att nå positiv ROI

3.5X

Bättre hit-rate från samtal till bokat möte

4X

Fler genomförda säljmöten
Järvileasing

Järvileasing grundades år 2016 och förser företag i behov av att hyra fordon med skräddarsydda hyreslösningar.

www.jarvileasing.fi

Huvudkontor

Porvoo, Finland

Bransch

Fordonsuthyrning

Anställda

12

Dela denna kundberättelse

Järvileasing är ett finskt företag grundat år 2016 som förser företag i behov av att hyra bilar och andra fordon med skräddarsydda hyreslösningar. Med hjälp av Vainu har Järvileasing flerfaldigat antalet bokade möten och stängda affärer. Enligt företagets Sales Manager Mika Koljonen lönade sig investeringen i Vainu redan första månaden.

Järvileasing gjorde Vainu till en del av företagets säljprocess under hösten 2017. Det huvudsakliga målet var då att använda Vainu för att lyckas boka fler möten med potentiella kunder.

– Med Vainu är vår prospektering mer exakt. Vi kombinerar sökningar på en viss adress eller med Vainus kartfunktion med filtret med fordonsdata. Vi kan se vilka företag som har fordon registrerade på sig och hittar enkelt rätt prospekt för oss, säger Mika Koljonen, Sales Manager på Järvileasing, och fortsätter:

– Genom att kombinera Vainus företagsdata och fordonsdata kan våra säljare och mötesbokare till exempel kontakta företag som redan har bilar och förklara fördelarna med att hyra fordon.

Full kalender tack vare Vainu!

– Möten face-to-face med kunder går inte att automatisera. Vi måste vara där våra kunder är. Genom att veta exakt vart våra potentiella kunder befinner sig kan vi påverka våra försäljningssiffror positivt, säger Mika Koljonen.

Många företag som arbetar med fordonsuthyrning har en mer passiv säljavdelning och väntar på att kunder ska komma till dem.

– Vår säljavdelning är naturligt proaktiv. Vi är inte rädda för att söka kontakt med potentiella kunder och be om att få ett möte, säger Mika Koljonen.

Sedan de började använda Vainu har Järvileasing inte bara börjat boka fler möten tack vare en förbättrad hit-rate från samtal till möte. Med tillgång till fler kvalitativa prospekt har de även kunnat öka antalet potentiella kunder de kontaktar. Det vill säga de har kunnat öka sin säljaktivitet.

– Samtidigt som vi började använda Vainu omorganiserade vi sättet vi bokar möten på. Vainu hjälpte oss att göra detta arbete mer systematiskt. Efter bara några veckor såg vi kraftigt förbättrade resultat i form av fler bokade möten och fler stängda affärer än tidigare.

Järvileasingin myyntipäällikkö Mika Koljonen

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


"Med en kvalitativ lista med prospekt kan vi skala upp vår försäljning. Vainu hjälper oss att snabbt och enkelt hitta rätt potentiella kunder för oss att ta kontakt med. Investeringen i verktyget var lönsam redan efter ett par veckor."

Mika Koljonen, Sales Manager Järvileasing
Mika Koljonen

Sales Manager


Nu genomför Järvileasing fyra gånger fler säljmöten än tidigare

– Vainu har gjort det möjligt för oss att genomföra fyra gånger fler säljmöten än tidigare. Vissa veckor har den siffran varit ännu högre. Samtidigt har vår hit-rate från samtal till möte ökat med 350 procent, summerar Mika Koljonen.

År 2017 ökade Järvileasing sin omsättning med 600 procent jämfört med 2016. De har en positiv framtidstro och ambitionen att fortsätta växa kraftigt under 2018. Med Vainu som partner kan de enkelt skala upp sin säljaktivitet.