24% ökning i försäljning

med hjälp av Vainus data i sälj- och marknadsprocesser

170k berikade företag

via Vainus CRM-connector.
Telavox

Telavox är Nordens ledande kommunikationsplattform och har lösningar för telefoni, växeltjänst, chatt, möten och kontaktcenter – i en och samma plattform.

telavox.com

Huvudkontor

Malmö, Sweden

Bransch

Telekommunikation

Antal anställda

250+

Dela denna kundberättelse

Telavox brinner för att göra kommunikation tillgänglig och enkel, överallt. Idag hjälper de fler än 15.000 företag att möjliggöra och förenkla kommunikation över flera olika kanaler. Sedan företaget grundades för snart 20 år sedan har de haft som mål att bli den främsta, mest framåttänkande kommunikationsplattformen för företag– och lösningen stavas “molnet”.

Att Telavox är en innovativ och agil organisation går inte att ta miste på: “Vi strävar alltid efter att optimera hur vi arbetar med försäljning och marknadsföring, för att kunna leverera bättre, mer skräddarsydda kommunikationslösningar till nordiska företag. Innovation är djupt inrotat i vår kultur”, säger Björn Tideman, Head of Commercial Excellence på Telavox.

Telavox och Vainus resa tillsammans började tidigt 2018. Lösningen, som från början var relativt enkel och inte integrerad med CRM-systemet, har kommit att utvecklas i takt med att nya vertikaler vuxit fram, nytt CRM implementerats och behov skiftats. Idag har företagen ett stabilt partnerskap där Vainu har kommit att bli en helhetsleverantör av företagsdata med djupare, skräddarsydda integrationer direkt till Telavox försäljnings- och marknadsföringsverktyg.

En väldefinierad idealkundsprofil och skräddarsydda integrationer fick snabbt resultat

När Vainu först rullades ut i organisationen låg fokus främst på kundsegmentering och enklare prospektering. En grupp säljare fick testa på att arbeta direkt i Vainus gränssnitt, utan en komplett integration till det dåvarande CRM-systemet. Men i samband med att man bytte CRM-system till HubSpot, såg man över den befintliga lösningen från Vainu och hur datan kunde nyttjas mer effektivt tack vare nya integrationsmöjligheter. 

Tillsammans med Vainus Customer Engagement team gjorde man först en detaljerad profiliering av alla potentiella kunder i Norden. Med den nya idealkundsprofilen kunde man i Vainu enkelt segmentera fram samtliga fokusföretag och placera dem direkt i det HubSpot. “Tidigare har vi haft en så kallad “shotgun-approach” till de marknader vi varit aktiva på och velat in i, men tack vare hjälpen från Vainu har vi verkligen hittat vårt fokus och har sedan dess sett en ökning i både hit-rate och nya affärer”, förklarar Martin Helgestad, Business Analyst på Telavox. Man gjorde också ett projekt för att uppdatera branschkoder och grundläggande företagsinformation på befintliga konton i HubSpot. Idag berikar integrationen automatiskt data på 170.000 företag via Vainus CRM-connector.

Telavox-case-study1(Foto: Telavox)

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


“Vainu har fått oss att se att värdet i unika datapunkter som gör oss mer relevanta än våra konkurrenter. Vi vet redan hur vi kan tillföra värde hos våra kunder, men tajmingen har varit en svår nöt att knäcka– där kommer Vainu in och ger oss bra prospekt att kontakta i rätt tid”

BT (1)
Björn Tideman

Head of Commercial Excellence

 


Vidare såg man också över vilka övriga datapunkter som var kritiska för de olika säljteamen. Successivt kunde man ta fram två ytterligare integrationer: Med Zapier berikar man samtliga konton med teknografisk data, och med Vainus API har man placerat fullständiga företagsprofiler direkt i HubSpot: “Med Vainus inbäddade vyer har våra mötesbokare kapat ner tiden det tar att prospektera ett företag med cirka 50 procent. Front-end-upplevelsen och integrationen som Vainu erbjuder har varit högst bidragande i våra förenklade säljprocesser”, fortsätter Elisabeth Norberg, Business Analyst på Telavox.

Workflow Triggers från Vainu möjliggör djupare dialoger med högt värderade konton

Telavox säljteam är uppdelat i flera vertikaler med olika kundsegment. För att komma djupare in i de största kontona såg man i enterprise-teamet ett behov av fler och bättre företagsinsikter till deras viktigaste konton. Lösningen blev en skräddarsydd API-integration som placerar relevanta företagsförändringar, triggerhändelser, direkt framför säljarens ögon i CRM-systemet.

Björn Tideman berättar: “Vainu har fått oss att se att värdet i unika datapunkter som gör oss mer relevanta än våra konkurrenter. Vi vet redan hur vi kan tillföra värde hos våra kunder, men tajmingen har varit en svår nöt att knäcka– där kommer Vainu in och ger oss bra prospekt att kontakta i rätt tid”, Björn fortsätter även att förklara hur Workflow Triggers från Vainu har hjälpt säljare att anpassa sina dialoger och tillvägagångssätt: “Vi måste förstå de olika delarna av kundorganisationen: vilka system de använder, hur de växer på andra marknader, hur deras resultat har sett ut, koncernstruktur, vilka partners som tappar vinst eller personal… Vainu ger oss denna information direkt i HubSpot. Nu vet våra säljare exakt vad de ska prata om när de når ut.”.

Ett samarbete under konstant utveckling

Samarbetet mellan Telavox och Vainu har vuxit fram till att bli ett starkt partnerskap som drivs av innovation, flexibilitet och en vilja att ständigt utvecklas för att bli fullständigt datadrivna i försäljnings- och marknadföringsprocesser. Nästa steg är att bygga på det befintliga smartbound-arbetet genom att integrera fler datapunkter i arbetsflöden på marknadssidan. Bland annat har man startat igång ett account-based marketing projekt för skarpare marknadskampanjer, och man har redan lyckats utveckla en lead scoring-model för att kunna leverera högkvalitiva leads till säljteamet.

“Konstruktiva samarbeten är guld värda och när man hittar sin kulturella motsvarighet så måste det bli bra! Vi är tydliga i vår kommunikation och förväntningar och Vainu levererar på alla punkter. Vi är väldigt glada för vårt partnerskap med Vainu”, avslutar Björn.