Ratkaiseeko tieto kaupat rahoitusalalla?

Datan hyödyntäminen on ollut jo pitkään keskiössä rahoitusalalla. Monesti faktoihin perustuvat luvut (esim. talous- ja rekisteritiedot) laahaavat perässä, joten uusia mahdollisuuksia etsitään avoimesta ja julkisesta datasta. Hedelmällisimpiin tuloksiin päästään yhdistämällä dataa monesta lähteestä ja jalostamalla siitä syvällisempää tietoa.

Yritysmaailma seuraa kuluttajamarkkinoita - myös datan määrässä

Google tuntuu monesti tietävän asioita, joita sen ei kuuluisi. Avointa ja julkista dataa on jo pitkään hyödynnetty kuluttajabisneksessä. Varsinkin data kuluttajien käyttäytymisestä on luonut paljon liiketoimintaa ja mahdollisuuksia kuluttajabisneksessä. Esimerkiksi taskuhirviöiden räjähdysmäisen suosion kasvun siivittämänä paikkatieto saa uusia ulottuvuuksia ja samalla kuluttajille tulee tutuksi lisätty todellisuus (AR).

Kun kilpailu on kovaa, kaikki tieto asiakkaista, sidosryhmistä ja prospekteista on arvokasta.

Teknologisen kehityksen myötä käyttäytymisdataa syntyy myös yrityksistä. Tällaista dataa voi olla esimerkiksi verkkosivuilta havaitut teknologiat, viimeisen vuoden aikana tapahtuneet muutokset liiketoiminnassa tai avoimesta datasta havaitut muutokset yrityksen perustiedoissa. Kun kilpailu on kovaa, kaikki tieto asiakkaista, sidosryhmistä ja prospekteista on arvokasta.

Kysyminen vs. tietäminen

Avoimen ja julkisen datan hyödyntäminen finanssialalla tarkoittaa sitä, että tapaamiseen varattu aika voidaan käyttää tehokkaammin. Asiakaskokemus paranee, kun voidaan osoittaa tietämys asiakkaasta ja tarjota juuri tämän yrityksen nykytilanteeseen sopivia palveluita ja ratkaisuja. Ei ole sattumaa, että Jill Konrathin kaltaiset myynninvaikuttajat painottavat "triggeritapahtumien" tärkeyttä (kts. esim. SNAP Selling quotes) asiakaskontakteissa.

Yhtälailla avoin ja julkinen data voidaan yhdistää suuriin yritysmassoihin. Kun tiedetään minkälaiset muutokset ohjaavat tarpeita, on Vainun avulla helppo löytää potentiaalisimmat yritykset kutakin tarjoaamaa ajatellen.

Avoimen datan yhdistäminen paikkatietoon tuo lisäksi paljon mahdollisuuksia alueelliseen analyysiin.

Avoimen datan yhdistäminen paikkatietoon tuo lisäksi paljon mahdollisuuksia alueelliseen analyysiin. Lisäksi dataa voi hyödyntää tehdessä liiketoiminnalle kriittisiä päätöksiä. Vainu Analyzerin avulla on helppo saada kuva tietystä asiakassegmentistä tai esimerkiksi havainnollistaa kartalle, missä päin tapahtuu yrityskauppoja.

Screen_Shot_2016-08-10_at_17.41-jpg

Digitalisaatio on jo vuosikymmennen ollut monien päättäjien huulilla ja kulmahuoneissa on linjattu vuosia sitten, että sen avulla parannetaan jotakuinkin kaikkia liiketoiminnan alueita.

Yrityshaun Google

Digitalisaatio on jo vuosikymmennen ollut monien päättäjien huulilla ja kulmahuoneissa on linjattu vuosia sitten, että sen avulla parannetaan jotakuinkin kaikkia liiketoiminnan alueita. Ilmiönä digitalisaatio on helppo ymmärtää seuraamalla esimerkiksi julkisen puolen pöytäkirjojen ja esityslistojen marssia verkkoon. Kun taas puhutaan digitalisaation eduista, voidaan nykyään muutamassa sekunnissa hakea esimerkiksi kaikki Suomessa myönnetyt rakennusluvat.

The Ultimate Guide to Sales Prospecting | Vainu

Tieto rakennusluvista tai muista julkisista päätöksistä saadaan tehokäyttöön, kun se yhdistetään perinteiseen yritysrekisteriin. Kun tähän lisätään satoja tuhansia muita lähteitä, voidaan nähdä selvästi miten digitalisaatio tuo yritysten kanssa toimivien henkilöiden ulottuville tietoa, josta ei vielä 2000-luvun alussa uskallettu unelmoida. 

Mitä jos ensi kerralla, kun soitat yritykseen, voisitkin kuulumisten kysymisen sijasta onnitella johtoporrasta uudesta rahoituksesta ja kehua heidän valintojaan markkinoinnin työkaluissa?

Hienoimpia lausahduksia, jonka olen käyttökoulutuksissa kuullut on ollut: "Vainu on yrityshaun Google - paikka josta löytyy kaikki merkityksellinen tieto haluamistani yrityksistä." Mitä jos ensi kerralla, kun soitat yritykseen, voisitkin kuulumisten kysymisen sijasta onnitella johtoporrasta uudesta rahoituksesta ja kehua heidän valintojaan markkinoinnin työkaluissa?

Subscribe to Vainu’s Newsletter

Ratkaiseeko tieto kaupat rahoitusalalla? Iiro Lamppu

Working with data-driven enterprises. Sports maniac - golf, ice hockey and NFL. Nature, wine, coffee and a real food fanatic. Husband and a proud owner of two chihuahuas.