Vangit kehittämään suomalaista tekoälyä

Tekoäly on saapunut vankiloihin. Myyjien tieto­palvelua kehittävä Vainu on käynnistänyt yhteistyön Rikos­seuraamus­laitoksen kanssa koulut­taakseen suomen­kielisiä teksti­sisäl­töjä tulkitsevaa tekoälyään. Vankien tekemä työ auttaa Vainun suomalaisia asiakkaita kohden­tamaan myyntiään paremmin, ja samalla uusi työmuoto tarjoaa vangeille työ­elämän oppimiseen liittyviä taitoja.

Vainun toiminta perustuu tiedonhakuun. Yritys lukee päivittäin noin 20 000 suomen­kielistä tekstiä, joissa on yrityksiä koskevaa tietoa. Näitä tekstejä ovat esimerkiksi uutiset tai yrityksen verkko­sivuilta, sosi­aalisesta mediasta ja muualta poimitut aineistot. Jokaisen tekstin kanssa Vainun teko­älyllä on tavoitteena ymmärtää, mitä yrityksiä tieto koskee, ja mitä yrityksille on tapahtunut.

Toimiakseen mahdollisimman hyvin Vainun tekstin­ymmärrys tarvitsee laadukkaan opetus­aineiston tekoälyn pohjalle. Yhteis­työssä vankien tehtävänä on kouluttaa tekoälyä löytämään oikeita tietoja Vainulle. Työ­toi­mintaan osallistuvat vangit vastaavat yksin­kertaisiin suomen­kielisiä tekstejä koskeviin kysymyksiin kuten: "Puhuttiinko tässä artikkelissa yritys­kaupasta?" Sama kysymys toistetaan useita kertoja eri ihmisillä, ja näin saadaan synnytettyä laadukas aineisto, jolla Vainun tekoälyä koulu­tetaan paremmaksi.

Siinä missä maailman yleisimpien kielten kanssa opetus­aineistoja voi luoda helposti erilaisten joukkoistus­palveluiden, kuten Amazonin Mechanical Turkin kautta, vähemmän puhuttujen kielten kanssa työvoiman järjestäminen on aina haastavampaa. Yhteistyö Rikos­seuraamus­laitoksen kanssa takaa Vainulle riittävät resurssit suomen­kielisen tekoälyn laadun varmis­ta­miseksi, sekä antaa mahdol­lisuuden kehittää Vainun tekstin­ymmärrystä edelleen.

“On hienoa olla edistämässä suomen­kielistä tekoälyä ja vielä näin poikkeuk­sellisessa ympäristössä. Itse menetelmät on koeteltuja ja meillä on niistä vahvaa kokemusta englanniksi, mutta tekoälyn kehittäminen tässä skaalassa suomeksi on edistyksellistä.”
Tuomas Rasila, Teknologiajohtaja, Vainu

Nyt mukana kokeilussa on kaksi vankilaa, joissa työhön on varattu yhteensä 10 työ­asemaa vapaa­ehtoi­sille vangeille, ja tarkoi­tuksena on syventää yhteistyötä pian. “Harkitsemme vastaavien yhteis­työ­mallien lansee­raamista muuallakin maailmalla sitä mukaa, kun kieli­tarpeet nousevat”, Rasila toteaa.

Topics: Press Release

Mikko Luhtava

Mikko is Head of Communications at Vainu, interested in brand communication, football and New England Patriots.