5 asiaa, jota yritykset voivat oppia Slush-startupeilta

Tällä viikolla Helsingin Messukeskus on täynnä tulevaisuuden uskoa, kun startup- ja kasvuyritysmaailmasta kiinnostuneet ihmiset kohtaavat Slushissa. Tapahtumaan osallistuu noin 1 700 startupia, jotka etsivät tapahtumasta sijoittajia, kumppaneita, asiakkaita ja vinkkejä. Myös suuret yritykset ovat ymmärtäneet kasvuyritystapahtumien mahdollisuudet omassa innovoinnissaan. Slushissa nähdäänkin startup-osallistujien lisäksi suuri määrä henkilöitä myös perinteisimmistä yrityksistä.

“Startupit hyödyntävät mahdollisuutta käydä keskustelua somessa tai verkkosivuston live-chatissa huomattavasti useammin."

Vainulla analysoimme kaikkien tapahtumaan osallistuvien yritysten digitaalista markkinointia ja vertasimme sitä suomalaisten yritysten keskimääräiseen tasoon. Kuten olettaa saattaa, startupit ovat huomattavasti rohkeammin lähteneet hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia myynnissä ja markkinoinnissa.

Listasimme viisi yksinkertaista ja helppoa asiaa, joissa yritysten kannattaa ottaa mallia startupeista.

1. Personoikaa markkinointia analytiikan avulla

Startupit hyödyntävät sisältömarkkinointia huomattavasti aktiivisemmin kuin keskimääräinen suomalainen yritys. Startupit personoivat sisältöjä kohderyhmilleen, automatisoivat sisältöjen jakelua ja hyödyntävät edistyksellistä online-analytiikkaa aktiivisemmin.

2. Tehkää sivuista käyttäjäystävälliset kaikille päätelaitteille

Yritysten kotisivuihin liittyvät perusasiat ovat startupeilla keskimäärin paremmin huomioitu. Sivustot ovat lähes poikkeuksetta responsiiviset, mikä tekee käyttökokemuksesta miellyttävämmän kaikilla eri päätelaitteilla.

3. Heittäytykää keskusteluun yleisönne kanssa

Mahdollisuus käydä yrityksen kanssa keskustelua somessa tai verkkosivuston live-chatissa löytyy huomattavasti useammin startupeilta kuin kypsään ikään ehtineiltä yrityksiltä.

4. Tehkää bisneksestänne kansainvälisempi mahdollistamalla verkko-ostaminen

Moni startup pyrkii kasvattamaan potentiaalisen markkinansa kokoa mahdollistamalla ajasta ja paikasta riippumattoman digitaalisen kaupankäynnin.

5. Hyödyntäkää kuvia, videoita ja infograafeja

Lähes kaikissa markkinoinnin koulutuksissa korostetaan kuvien, videoiden ja infograafien merkitystä markkinointiviestinnässä. Startupit ovat ottaneet neuvosta vaarin ja hyödyntävät visuaalisuuteen liittyviä keinoja aktiivisesti.

Topics: B2B-myynti

Mikko Honkanen

Mikko Honkanen is Vainu's CEO and Co-Founder with a strong background in SaaS industry and B2B sales.