14 köpsignaler säljare inom rekryteringsbranschen ska agera på NU

Det finns många tecken på att ett företag kan komma att behöva öka antalet anställda. I detta blogginlägg listar vi 14 köpsignaler som indikerar att du som säljare inom rekryteringsbranschen ska ta kontakt med ett företag nu.

Tekniken äter affärsvärlden, för att rekryteringsbranschen inte ska vara nästa rätt på menyn måste man börja titta aktivt efter nya, innovativa sätt att hjälpa både kandidater och kunder mer effektivt.

Istället för att skanna jobbsajter, tidningar och företags karrärsidor efter information om viktiga köpsignaler, använd en smart aggregator som Vainu för att automatisera arbetet. Vainus webbindexeringsteknik samlar in information om varje registrerat företag från miljontals hemsidor varje dag. Med våra hundratals filter samt nya robusta notifierings-funktion kan du enkelt bevaka alla de köpsignaler som indikerar att ett företag är i behov av dina tjänster nu.

14 köpsignaler att agera på nu

1. Förändringar i antal anställda

Detta är en av de mest uppenbara köpsignalerna. Ett företag som kontinuerligt anställer har troligtvis en stark tillväxt och kommer säkerligen att fortsätta att behöva nya medarbetare för att bibehålla den. Även företag som har tvingats att skära ner i personalstyrkan kan vara intressanta för dig. Positionera dig inte endast som ett företag som kan fylla öppna tjänster, se till att du förstår anledningen till de senaste förändringarna i antal anställda hos ett företag innan du tar kontakt med dem och erbjud dig att hjälpa dem nå sitt slutliga mål.

2. När specifika kvaliteter efterfrågas

Den absoluta lägstanivån för din prospektering bör vara att följa att följa jobbsajter och leta efter företag som rekryterar specifika roller med nyckelord som är relevanta för dig.

3. Förändringar på företags karriärsida

Sluta inte vi jobbsajter – gå igenom företags karriärsidor också. En B2B-leads-plattform som Vainu går igenom miljoner företags karriärsidor åt dig samt ger dig information om samtliga förändringar samlad på en plats, du sparar mycket tid jämfört med om du skulle sätta upp egna bevakningar för varje sida.

4. Nya chefer

En ny chef kommer ofta in på ett förteg för att göra förändringar. Han eller hon har mandat att ta beslut samt vill med största sannolikhet demonstrera sitt värde för, och inverkan på, organisationen. En ny chefsrekrytering kan därför ofta komma att innebära att företaget vill nyanställa.

5. Fusioner och förvärv

En av de viktigaste köpsignalerna för säljare inom rekryteringsbranschen, framförallt för de som jobbar i IT-sektorn. Försök föreställa dig alla interna system som ska kombineras och alla de justeringar som produkt- och tjänsteerbjudanden kommer att behöva. Kompetens som inte redan finns internt lär efterfrågas.

6. Nytt kontor eller ny avdelning

Ett nytt kontor betyder nya medarbetare. Ta reda på hur företags nuvarande situation med anställda ser ut på tidigare kontor samt vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas på det nya kontoret, använd sedan denna kunskap för att ta fram ett riktat erbjudande för hur du kan hjälpa företaget rekrytera. Ett nytt kontor eller en ny avdelning kan innebära en god chans till merförsäljning hos befintliga kunder eller en bra chans att förvärva en ny kund.

7. Flytt av kontor

Ett kontor som flyttar från ett område eller land till ett annat har liknande behov som ett helt nytt kontor. Företaget kommer att behöva fylla nya roller för att få igång den dagliga verksamheten.

8. Expansion till en ny marknad

Företag som går in på en ny marknad behöver nya medarbetare där för att driva det dagliga arbetet. Att hitta rätt talanger är alltid svårt, att göra det på en marknad där du är ny är ännu svårare. Dina tjänster kommer garanterat att uppskattas.

Vill du hitta alla prospekt som matchar din ICP? Prova gratis nu!

9. Finansiering

Företag som tar in extern finansiering av något slag har ofta en hög tillväxt, för att bibehålla den kommer de att behöva fortsätta öka antalet anställda. Enkel matematik.

10. Stora vunna kunder/kontrakt

Företag som tar in nya, stora beställningar eller projekt kommer sannolikt att behöva öka sin kapacitet/produktion och blir därmed i behov av mer arbetskraft.

11. Annonserar om nya produkter/tjänster

När ett företag annonserar om nya produkter eller tjänster vet de inte vad som väntar dem. Hur erbjudandet kommer att tas emot av marknaden är osäkert. Om det tas väl emot kommer man behöva mer resurser för att möta efterfrågan. Detta kan vara en bra chans för dig att sträcka ut en hand och uppmärksamma dem om att du finns där för att hjälpa till.

12. Svaga ELLER starka kvartalsrapporter

Ring ditt prospekt oavsett om de levererade starkt förra kvartalet eller om de visade negativa siffror. Om de hade en stark tillväxt nyligen är de säkert mottagliga för förslag kring hur de kan bibehålla den. Om deras ekonomiska och/eller tillväxt är negativ, ta reda på varför och föreslå hur dina tjänster kan hjälpa dem tillbaka på rätt bana.

13. Snabbväxande företag

Det ska vara en no brainer – ett företag som har haft en stadig ekonomisk tillväxt och ökat i antal anställda de senaste året/åren vill högst troligt fortsätta växa och rekrytera.

14. Förändringar hos konkurrenter

Om ett av dina prospekts kunder precis kommer med en ny produkt eller tjänst kan du räkna med att företaget planerar en motattack. Det samma gäller om ditt prospekts konkurrent nyligen lanserat en ny marknadsföringskampanj eller hemsida. Nu är en bra tid att ta kontakt för att erbjuda dina tjänster.

Topics: Vertical Industries, Trigger Events

Erika Granath

Vainu's Content Marketing Manager. Grew up next to Sweden's largest cookie factory. Love cookies (of course), ping pong tournaments and word jokes.