Integraatio tehostaa ja automatisoi prosesseja

Työn digitalisoituminen on ollut tällä vuosituhannella taikasana niin yhteiskunnassa laajemmin kuin erilaisten yritysten ja organisaatioiden strategissa linjavedoissa. Digitalisaatio muuttaa yritysten toimintatapoja monessa mielessä luoden kyydissä pysyville lukemattomia erilaisia mahdollisuuksia parantaa toimintatapojaan. Toisaalta ne yritykset, jotka eivät näe digitalisaation epäsuoria vaikutuksia toimintaansa, jäävät auttamatta kehityksessä jälkijunaan.

Erilaisilla älykkäillä integraatioratkaisuilla saadaan aikaan monia kustannushyötyjä.

Digitalisaation muodot ovat moninaisia: tietojenkäsittelyn automatisointi, tekoälyn kehitys, digitaaliset mediat, verkkokaupan murros jne. Työelämän erilaisten prosessien muutos limittyy läheisesti myös erilaisten työtehtävien ja prosessien automatisointiin. Monet meistä ovat varmasti törmänneet automatisoituihin kauppojen kassoihin tai käyneet keskustelua fyysisen asiakaspalvelun korvanneen botin kanssa. Digitalisaatio avaakin sen kelkkaan hypänneille monia mahdollisuuksia prosessien tehostamiseen ja samalla työntekijöiden työajan priorisointiin!

Vainun datan hyödyntäminen API:n (tai ohjelmointirajapinnan) kautta tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden erilaisten prosessien tehostamiseksi ja automatisoimiseksi. APIn ideana pähkinänkuoressa on siirtää Vainun tuottamaa informaatiota automaattisesti omaan sisäiseen järjestelmään. APIa hyödyntämällä organisaatiot voivat tarkasti määrittää, minkälaista informaatiota ja milloin omaan CRM-järjestelmään (tai BI-järjestelmään) viedään.

Halutessaan kaikki informaatio on automaattisesti myyjän, asiakasvastaavan tai analyytikon saatavilla omassa sisäisessä järjestelmässä – ilman manuaalista työtä!

Käyttömahdollisuuksia on lukemattomia. Jos esimerkiksi uuden sähköalan yrityksen perustaminen on firmalle liidi, helpolla mäppäyksellä uusi yritys löytyykin silmänräpäyksessä omasta sermistä perustietoineen valmiina kontaktointiin. Toisille yrityksille mielenkiintoista informaatiota voi olla talousjohtajan vaihtuminen, markkinoinnin automaatioteknologian käyttöönotto, tuotteen lanseeraus tai vaikkapa voitettu hanke. Kolmannet haluavat yhdistää Vainun tuottaman informaation omaan asiakastietoonsa. Yhtä kaikki, halutessaan kaikki tämä informaatio on automaattisesti myyjän, asiakasvastaavan tai analyytikon saatavilla omassa sisäisessä järjestelmässä – ilman manuaalista työtä!

Best Sales Tools and Technologies in 2022

Erilaisilla älykkäillä integraatioratkaisuilla saadaan aikaan monia kustannushyötyjä. Yhtenä helppona esimerkkinä voi mainita ajansäästön. Jos myyjä tai asiakasvastaava käyttää päivästään keskimäärin 15 minuuttia erilaisen perustiedon viemiseen omaan CRM:ään (kuten uusien prospektien/liidien/henkilövaihdosten tms. kirjaamiseen), voi lyhyellä matikallakin laskea, kuinka monta minuuttia se on pois ostajien hakemisesta. Mitä jos yrityksessä X tapahtunut muutos Y olisikin automaattisesti siirtynyt omaan järjestelmään luoden muutoksesta täskin myyjälle/asiakasvastaavalle valmiiksi päivitetyn informaation kera?

Integraation avulla myyjän ja asiakasvastaavan työaika saadaan priorisoitua potentiaalisimpien ostajien hoitamiseen.

Vainun ideana on ottaa netin valtava julkinen ja avoin yritystieto talteen ja tarjota tämä tieto asiakkaillemme kompaktissa ja relevantissa muodossa. Kuten todettu, digitalisaatio tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden tehostaa ja automatisoida prosessejaan. Vainun hyödyntäminen APIn kautta menee selkeästi tähän kategoriaan.

Topics: Digitalisaatio

Ville Sihto

Ville is Vainu's Enterprise Sales Executive who's passionate about chess and football (though he's only good at the former).