Hej säljare, säg inte förlåt för ofta

*insert mindre fina ord* jag tror jag har gjort ett misstag!

Fela är (precis som ordspråket säger) mänskligt. Men att hantera de fel du har orsakat på rätt sätt kan ibland kännas övermänskligt. Låt det inte bli så för dig. Även den bästa säljaren gör misstag. Dessa misstag korrigeras bäst med total ärlighet, en ursäkt (inte fler) och en korrigering av misstaget.

Ingenting blir bättre av att du stoppar huvudet i sanden och låtsas som att det aldrig inträffat. Du bör inte heller be om ursäkt för mycket, då är risken att både du och din kontaktperson fastnar vid felet och att hela säljprocessen avstannar. Om du förstorar upp ditt misstag kommer din kontaktperson med stor sannolikhet att göra detsamma.

Om din kontaktperson har förtroende för dig kommer hen att respektera dig, tro dig och potentiellt även köpa av dig. En kontaktperson som inte litar på dig kommer att gå till en annan säljare. Nu för tiden är det lättare än någonsin för aspirerande köpare att hitta företag som likar ditt och köpa ifrån dem i de fall de tvivlar på att du behandlar dem rättvist.

I 2018 års säljlandskap är ett starkt förtroende hos en kontaktperson svårt att bygga upp, enkelt att riva ner och absolut nödvändigt för att kunna föra en lyckad dialog med personen.

Hur du bör agera efter att ha begått ett misstag för att minsta risken att du förlorar din kontaktpersons intresse beror så klart till viss del på hur stort misstaget är.

Här förutsätter vi att misstaget är litet till medelstort. Få misstag, så länge du inte arbetar med att sälja livsuppehållande varor eller tjänster, är egentligen sååå enorma som de kanske kan te sig för dig.

Vill du hitta alla prospekt som matchar din ICP? Prova gratis nu!

Vad är ett litet till medelstort misstag?

Exempel på ett litet till medelstort misstag kan vara att du missar en avtalad mötestid, gör ett litet fel i den prisuppgift du ger, skriver fel namn i ett mejl eller lovar lite för mycket om ditt erbjudande.

De flesta prospekt och kunder kommer att förstå att misstaget var just ett misstag, och inte något du gjorde med illa uppsåt. Är felet väldigt litet, säg att du bara skrev ”Hej Linda” när du skulle skriva ”Hej Emma” i ditt senaste mejl, så räcker ett snabbt skriftligt ”oj, ursäkta mitt misstag – Linda!” innan du kan fortsätta din säljprocess som om inget har hänt.

Är felet lite större krävs mer av dig.

Hur bör ett medelstort misstag hanteras?

1. Stå för ditt misstag – direkt

Vänta inte med att berätta för ditt prospekt att du har begått ett misstag när du upptäcker det. Så snart du har identifierat misstaget bör du uppmärksamma din kontaktperson på felet och se över hur du kan lösa det på bästa sätt.

Påverkar felet fler personer inom din potentiella kunds organisation kan du behöva höra av dig till fler personer än din kontaktperson för att göra dem uppmärksamma på problemet. Men kom ihåg: du bör inte göra en större affär av problemet än nödvändigt. Använd din magkänsla eller fråga din kontaktperson om hens åsikt om du är osäker på om du bör informera fler personer om felet.

2. Ta kontakt två gånger inom 24 timmar

I vissa fall funkar ett mejl eller ett sms, men i de allra flesta fall är det bäst att du lyfter luren och ringer din kontaktperson. Uppmärksamma problemet och berätta att du jobbar på att lösa det. Har du till exempel skickat en offert med ett felaktigt pris kan du meddela att en ny, korrekt, offert kommer inom kort.

Ta kontakt igen när felet är åtgärdat, be om ursäkt och meddela att allt är rättat samt se till så att alla eventuella frågor din kontaktperson har är besvarade.

3. Be inte om ursäkt för mycket

Förstora inte problemet. Om du agerar som om ditt misstag är en smärre katastrof är risken att du intalar din kontaktperson att så är fallet. Hen är då mer trolig att tappa förtroendet för dig.

En annan risk med att be om ursäkt hundra gånger om är att säljprocessen stannar av helt, ni båda fastnar vid misstaget och du förlorar den potentiella affären.

Topics: Försäljning

Erika Granath

Vainu's Content Marketing Manager. Grew up next to Sweden's largest cookie factory. Love cookies (of course), ping pong tournaments and word jokes.