Hur passar prospekt, leads och triggers in i säljprocessen?

Vart och på vilket sätt begreppen passar in ett företags säljprocess beror till stor del på om företaget fokuserar främst på inbound och/eller outbound. Säljprocessen för företag som främst arbetar med inbound börjar oftast med ett lead. Målet för företagets marknadsförings- och säljteam är här att föra leadet framåt i köpprocessen för att personen eller företaget som utgör ett lead till slut ska bli en betalande kund.

Säljare som arbetar på ett företag som främst arbetar med outbound eller med en kombination av inbound och outbound bevakar ofta ett stort antal prospekt samtidigt som de jobbar aktivt med att prospektera (söka efter fler personer eller företag som utgör prospekt). När det sker en triggerhändelse hos ett prospekt kan en säljare snabbt agera och erbjuda en lösning som passar prospektets nyligen uppkomna behov.

På en skala från bäst till sämst kan dessa ord rangordnas så här:

1. Triggerhändelse

2. Prospekt

3. Lead

Ett lead är i många fall antingen inte intresserat av att köpa det du erbjuder eller så passar ditt erbjudande inte det aktuella företaget. Ett prospekt kan se ut som en perfekt kund på pappret, men timingen kanske är helt fel. Om du exempelvis arbetar med rekrytering inom IT-sektorn utgör ett stort IT bolag ett bra prospekt för dig, men om företaget just annonserat ett stort sparpaket kommer det aldrig att köpa dina tjänster nu. En triggerhändelse från ett prospekt som matchar din beskrivning av din idealkundsprofil är guld värt. Triggern gör att du kan framstå som en räddare i nöden genom att leverera ett erbjudande som är skräddarsytt för prospektets aktuella behov.

Vill du veta mer om hur du kan hitta och följa triggers med hjälp av Vainu? Boka en demo idag!

Vill du hitta alla prospekt som matchar din ICP? Prova gratis nu!

Topics: Prospektering

Erika Granath

Vainu's Content Marketing Manager. Grew up next to Sweden's largest cookie factory. Love cookies (of course), ping pong tournaments and word jokes.