Miten urheilu- ja työhyvinvointialalla löydetään uusia asiakkaita?

Asiantuntijoiden mukaan Suomi eli historiansa vaurainta aikaa vuonna 2007. Sen jälkeen useampi ryppy taloudessa on tiukentanut yritysten toimeentuloa. Konkurssit ja YT:t ovat olleet arkipäivää viimeiset kymmenen vuotta. Vuosien talouskurimuksesta on kärsinyt selvästi myös urheilun ja virkistystoiminnanalan yritykset. Henkilöstön hyvinvointiin investointi jää pienemmäksi, kun pitää miettiä tarkasti mihin rahoja käyttää.

Rahanyörien tiukentuessa organisaatioiden katseet suuntaavat vanhojen kumppanien uusimisen lisäksi myös uusien etsimiseen.

Samalla kaivetaan kuoppaa tulevaisuuden osalta, sillä investoinnit henkilöstöön tuovat jokaisen euron takaisin moninkertaisena. Henkilöstön sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, istumatyön haasteiden selätys ja työn teho ylipäätään terveenä vie yritystä eteenpäin. Aivan eri tavalla, kuin jos työtä tehdään pelkästään rahasta. Yleinen työnteon luonne on muuttumassa varallisuuden havittelusta koko ajan yhteisöllisemmäksi.

Työnteon luonne on muuttumassa varallisuuden havittelusta koko ajan yhteisöllisemmäksi.

1. Mistä löytää sponsorit?

Toinen osapuoli leikkauspöydällä on urheilun sponsorointi. Näkyvyys urheilun parissa on vaikea perustella numeraalisesti silloin, kun mainoseuroja on tarjolla rajallisesti. Samoista euroista on kilpailemassa hintojaan polkevat printtimediat, TV ja internetin display-mainonta, joita on helppo perustella numeraalisesti. Myös vanhat suhteet ja verkostot hapertuvat sukupolvenvaihdosten ja seurojen vaikeuksien myötä.

Rahanyörien tiukentuessa organisaatioiden katseet suuntaavat vanhojen kumppanien uusimisen lisäksi myös uusien etsimiseen. Monille tämä on uusi haaste ja vaikeuksia tulee ajankäytön allokoinnin kanssa. Urheiluseuroilla myyntiä tekevät vain toimitusjohtajat eikä myyntiä tehdä monissa muissakaan organisaatioissa täyspäiväisesti. Näissä tilanteissa relevantti data nousee arvoon arvaamattomaan.

Tyohyvinvointi_ja_urheilu_kartalla-jpg

Kuva 1. Avoimen datan avulla on mahdollista visualisoida yrityskenttää Tässä poimittuna PK-seudun yritykset, joilla menee taloudellisesti hyvin (liikevaihto +20% ja liikevoittoa +10%). Nämä yritykset ovat myös voittaneet isoja asiakkuuksia, rekrytoineet myyntiin, lanseeranneet uusia tuotteita tai laajentaneet liiketoimintaansa.

 

Avoimen ja julkisen datan avulla alueellinen toimija voi löytää alueeltaan uusia yhteistyökumppaneita, joilla menee hyvin. Positiivisten taloudellisten signaalien lisäksi huomio kannattaa kiinnittää ahkerasti rekrytoiviin, henkilöstöönsä panostaviin, uusia toimipisteitä avaaviin ja isoja asiakkuuksia voittaviin tahoihin. On keskimäärin helpompaa keskustella sellaisten ihmisten kanssa, joiden ajatukset eivät ole pelkästään selviytymisessä.

Toinen näkökulma on näkyvyys. Minkä perusteella voidaan päätellä, että näkyvyys on ajankohtaista? Omien huomioideni mukaan yritysten suurin todennäköisyys satsata näkyvyyteen urheilukentällä nousee silloin, kun yritys viettää juhlavuotta, aloittaa uudella paikkakunnalla, vaihtaa nimeään, lanseeraa uuden tuotteen, rekisteröi uuden verkkosivun, ottaa käyttöön markkinoinnin teknologioita tai palkkaa uuden markkinointipäällikön.

Näkyvyyteen urheilukentällä satsataan silloin, kun yritys viettää juhlavuotta, aloittaa uudella paikkakunnalla, lanseeraa uuden tuotteen, rekisteröi uuden verkkosivun tai palkkaa uuden markkinointipäällikön.

2. Miten tunnistaa yritykset, jotka panostavat työhyvinvointiin?

Työhyvinvointiin panostavia yrityksiä on vaikeampi löytää, mutta sekin on mahdollista, kun etsii oikeasta paikasta. Helpoin tapa löytää näitä yrityksiä on ensinnäkin tunnistaa toimialat, joilla on tarvetta työhyvinvoinnin palveluille. Näitä ovat yritykset, joissa on kova vaihtuvuus, kovat työpaineet ja haastavat työolosuhteet. Myös kasvuyritykset ovat otollisia kontaktoitavia. Etsimällä aktiivisisesti yrityksiä, jotka järjestävät henkilöstöpäiviä, tyky-päiviä ja virkistäytymistilaisuuksia, on helppo löytää lisää samankaltaisia henkilöstöönsä panostavia yrityksiä. Monen yrityksen nappihaku on etsiä avoimesta datasta yrityksiä, jotka palkkaavat HR-ammattilaista riveihinsä. Silloin on usein oikea aika kertoa olemassaolostaan yrityksen tuoreelle henkilöstöasioista vastaavalle.

Älykäs kohderyhmä, jonka taustalla on relevantti data on olennainen osa modernia myyntityötä.

Myynnin onnistumisessa on kyse todennäköisyyksistä. Mitä suuremmalla konversiolla puhelut muuttuvat käynneiksi ja mitä useammat käynnit muuttuvat euroiksi, sitä suuremmalla todennäköisyydellä otat luurin käteen. Siksi älykäs kohderyhmä, jonka taustalla on relevantti data, on olennainen osa modernia myyntityötä.

Subscribe to Vainu’s Newsletter

Miten urheilu- ja työhyvinvointialalla löydetään uusia asiakkaita? Antti Walker

Sales enthusiast, football aficionado and cycling guru breaking pedaling records on Strava and across Europe.