Käytätkö toimialaluokitus TOL 2008:aa CRM:ssä? Vinkki: älä

Toimialaluokitus (TOL 2008) lienee meille kaikille tuttu, sillä suurimmalla osalla meistä on CRM:ssä ja markkinoinnin automaatiojärjestelmissä varattu kenttä yrityksen toimialalle, mutta sen käyttöaste vaihtelee paljon. Osalla yrityksiä kenttä on miltei kaikkien yritysten kohdalla tyhjä, koska CRM:n käyttäjät eivät halua, jaksa tai muista sitä päivittää. Osalla taas tieto päivittyy automaattisesti esimerkiksi Vainun tyyppisen yritystietokannan integroinnin ansiosta.

Mikä on toimialaluokitus TOL 2008?

Yritystä perustaessa tulee jokaisen valita ja päivittää Patentti- ja rekisterihallituksen järjestelmiin yrityksensä TOL 2008 -toimialaluokitusjärjestelmän mukainen toimiala. Siinä lieneekin syy, miksi suurin osa meistä on tottunut käyttämäään toimialaluokkana juuri virallista TOL 2008 -järjestelmää.

TOL 2008 -toimialaluokitus on kuitenkin kaukana täydellisestä; myynnin ja markkinoinnin kannalta kyseinen toimialaluokitus on suoraan sanottuna rikki. Se on vajavainen eikä mahdollista fiksua filtteröintiä tai segmentointia kuin muutamien toimialaluokkien osalta.

Tuskin kukaan meistä haluaa kohdistaa myyntiä ja markkinointia "pääkonttorien toiminta, 70100", "muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus 329999" tai "muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta 62090".

Katsotaan esimerkkejä:

Custom1-jpg

Custom2-jpg

Kaikissa kuudessa esimerkissä pikainen silmäys verkkosivulle kertoo valtavasti enemmän kuin virallinen toimialaluokitus. Miksi siis käyttäisimme TOL 2008 -toimialaluokittelua jos jokainen meistä kykenee luokittelemaan itse paremmin? Ja koska kyse on loogisesta luokittelusta, asiat joita ihminen osaa tehdä hyvin ovat usein myös asioita, joita tietokonekin osaa tehdä.

Osa CRM:sta ja markkinoinnin automaatiojärjestelmistä esitäyttää toimialatiedon automaattisesti kun uusi yritys luodaan järjestelmään. Esimerkiksi HubSpot hakee toimialan heidän omasta Insights-kannasta ja tulokset ovat hieman parempia kuin TOL-toimialaluokat mutta jäävät silti valitettavan geneerisiksi. Osaan yrityksistä toimialaa ei tule lainkaan ja muut saavat varsin yleisiä luokituksia kuten "computer software", "marketing & advertising" tai "manufacturing".

Maailmassa, jossa korostetaan tarkan kohdentamisen merkitystä, pitää olla parempi tapa luokitella yrityksiä toimialan mukaan. Tämän takia olemme käyttäneet paljon aikaa ja resursseja ja kehittäneet oman teknologian, joka laajaan opetusaineistoon perustuen ennustaa yrityksen toimialan tarkasti perustuen yrityksen verkkosivun sisältöön. Meidän paikallinen data research -tiimimme lisäksi valvoo ja parantaa mallia ja sen tuloksia myös manuaalisesti. Tulokset ovat loistavia. Kutsumme sitä Vainun Custom Industry:ksi.

Vainu Custom Industry -toimiala

Alla esimerkit samoista kuudesta yrityksestä, jotka jo yllä näimme. Tällä kertaa mukana Vainun Custom Industry -tiedot.

Custom3-jpg

Cutom4-jpg

Sen sijaan, että kohdentaisimme myyntiä ja markkinointia kaikkiin IT-yrityksiin, voimme helposti luoda segmenttejä kuten SaaS, 3D technology, FinTech tai Artificial Intelligence.

Ja koska suurin osa yrityksistä saa lukuisia Custom Industry -arvoja, voimme luoda tehokkaita yhdistelmiä niistä ja kohdentää esimerkiksi SaaS-yrityksiä, jotka rakentavat videoihin liittyviä ratkaisuja. Tai terveydenhuollon laitevalmistajia, jotka hyödyntävät tekoälyä prosesseissa ja tuotteissa.

Toimialaluokitus Vainun tapaan 5

Vainu Custom Industry -kenttiä on yli 700. Ja niitä voi vapaasti yhdistää kaikkiin muihin Vainun datapisteisiin.

Lopuksi vinkkejä

Kun luot omaa kohdentamisen ja segmentoinnin pelikirjaa ja CRM:n datamalleja, aloita perusasioista. Korvaa vanhentunut TOL 2008 -toimialaluokitus modernilla, toimivalla vaihtoehdolla. Tai voit toki pitää molemmat ja katsoa kummasta käyttäjät enemmän tykkäävät.

Kun nämä perusasiat on laitettu kuntoon, on mukava siirtyä miettimään muita segmentoinnin menetelmiä kuten tarpeeseen perustuva segmentointi, asiakkaan käyttäytymiseen liittyvä segmentointi tai vaikka asiakkaan viimeaikaisiin muutoksiin liittyvä segmentointi.

Subscribe to Vainu’s Newsletter

Käytätkö toimialaluokitus TOL 2008:aa CRM:ssä? Vinkki: älä Mikko Honkanen

Mikko Honkanen is Vainu's co-founder with a strong background in SaaS industry and B2B sales.