Hej B2B-säljare! Så tar du reda på NÄR, VAR och HUR du kan sälja mer

Ja, det finns tillfällen då stjärnorna står rätt och du lyckas få till en lyckad affär snabbt. Tillfällen när du har tagit kontakt med perfekt timing och där beslutsfattarna nickar entusiastiskt till varje ord du säger och skämtsamt frågar om du har förmågan att läsa deras tankar, eller mer specifikt, deras drömmar.

Scenariot ovan är mer undantag än regel. I själva verket är det vanligare att din och ditt prospekts tidslinje inte matchar. Och känns det inte ibland som att du talar ett annat språk än din kontaktperson? Historiskt sett har de bästa säljarna alltid varit de med starka sociala antenner.

När Vainus Co-Founder Mikko Honkanen nyligen förutspådde de största trenderna inom B2B-försäljning 2018 nämnde han context-based intelligence som en av dem. De tekniska verktyg som faller inom denna kategori hjälper säljare att förstå NÄR, VAR och HUR de kan göra fler affärer.

Vi på Vainu är hopplösa skeptiker. Därför älskar vi att minimera vår tur och maximera möjligheten att påverka våra resultat.

Se till att skaffa dig ett försprång gentemot dina konkurrenter och få full koll på hur smart teknik kan hjälpa dig som säljare att hamna på rätt plats vid rätt tidpunk redan i dag. Vi har listat en rad praktiska tips i detta blogginlägg.

Förstå NÄR, VAR och HUR du kan sälja mer

NÄR

Gissa när vi på Vainu började leta efter ett rekryteringsbolag som kan hjälpa oss att fördubbla antalet medarbetare nästa år? Kort efter att vi anställde vår HR-chef. Oavsett vad du säljer finns det en eller många köpsignaler som hjälper dig att ta reda på när ett företag är mest troligt att uppskatta ett säljsamtal från dig.

Men NÄR handlar om mer än att hitta rätt tid för att initiera första samtalet med ett prospekt. Varje kontakttillfälle under din säljprocess kan ske med bättre eller sämre timing – se till att det är det förstnämnda.

Varje kontakttillfälle under din säljprocess kan ske med bättre eller sämre timing – se till att det är det förstnämnda

Företag som Leadfeeder och Whoisvisiting kan hjälpa dig att ta reda på när ett av dina mest intressanta prospekt besöker ditt företags hemsida. Marketing automation-verktyg som HubSpot Marketing och Oracle Eloqua ger sälj- och marknadsföringsteam insikter om när en person har intresserat sig för exempelvis blogginlägg och eBöcker på företagets hemsida. GetAccept och DocuSign are är två av många verktyg som uppdaterar dig om när och hur ditt prospekt interagerar med ditt avtal efter att du har skickat det.

Alla de ovan nämnda insikterna kan hjälpa dig att sträcka ut en hjälpande hand precis när en beslutsfattare behöver, och uppskattar, den där lilla pushen som bäst.

Sälj mer: Se till att besvara frågorna NÄR, VAR och HUR inom försäljning med hjälp av smart teknik.

VAR

Sales engagement-teknik har börjat vinna momentum, framförallt i länder där B2B-försäljning sker i stora volymer, exempelvis USA och Storbritannien. Men denna typ av tekniska verktyg är enligt oss på Vainu underanvända överallt.

Som namnet antyder är sales engagement-plattformars huvudsyfte att göra det lättare för säljare att kommunicera med kunder. De flesta verktygen är främst inriktade på att intensifiera samtal och mejl. Exempelvis Outreach, Ringdna, SalesLoft och Talkdesk integrerar med de flesta populära CRM-systemen. Tjänsterna erbjuder även avancerade analytics-möjligheter som gör det enkelt för säljchefer att hålla koll på teamets säljaktivitet.

HUR

Vainu har över hundra olika filter, vårt verktyg kan användas på en rad olika sätt av vitt skilda organisationer. En stor utmaning för våra säljare är att veta HUR de ska sälja in Vainu till varje bolag de är i kontakt med. De måste anpassa sitt erbjudande efter HUR organisationen arbetar och efter dess behov. Vår tjänst och andra dynamiska databaser för prospektering inom B2B-sektorn är till stor hjälp här.

Showing that you understand your prospects business and its pain-points is valuable for building trust.

Genom att använda webbindexeringsteknik kan Vainu samla in data från miljontals källor varje dag. Med hjälp av maskininlärning och AI kan vi sedan göra denna data lättbegriplig och överskådlig för allmänheten samt knyta den till ett av de över 100 miljoner företag vi har i vår globala företagsdatabas.

Vill du hitta alla prospekt som matchar din ICP? Prova gratis nu!

Med mer information om både företags grundläggande och inte-så-uppenbara karaktärsdrag kan säljare lättare förstå ett bolags aktuella behov och ha mer givande samtal med dess beslutsfatare. I Vainu hittar du information om alltifrån om/när ett företag tagit in investeringar, vilken typ av marketing automation-verktyg företaget använder och vilka lediga tjänster man har just nu.

Slutligen

Vi på Vainu är hopplösa skeptiker. Därför älskar vi att minimera tur och maximera vår egen möjlighet att påverka våra resultat. Om du vill veta mer om hur Vainu kan hjälpa dig att göra detsamma, boka en 30 minuters kostnadsfri online-demo här.

Topics: Försäljning

Erika Granath

Vainu's Content Marketing Manager. Grew up next to Sweden's largest cookie factory. Love cookies (of course), ping pong tournaments and word jokes.