Mitä yrityksen taloustiedot kertovat yrityksestä?

Yritysten taloustiedot ovat Suomessa saatavilla hyvin kattavasti, ja niitä hyödyntämällä pystyy rajaamaan seurattavia yritysjoukkoja useimmissa yritysrekistereissä näppärästi. Mutta mitä niiden perusteella voi päätellä ja miten niitä tulisi hyödyntää prospektoinnissa ja myynnissä?

Yritysten taloustiedot kertovat toiminnan kannattavuudesta, vakavaraisuudesta, maksuvalmiudesta, laajuudesta ja tehokkuudesta. Luvut kuvaavat tilannetta tietyllä aikavälillä tai ajankohtana menneisyydessä ja ovat usein tuoreimmillaankin neljä kuukautta vanhoja. Niiden avulla voidaan kuitenkin päätellä yllättävän paljon yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden kehityksestä.

Parhaiten taloustietoja pystyy analysoimaan pidemmällä aikavälillä ottamalla huomioon yleisen kehityksen yrityksen toimialalla sekä toimialueella – tarkastelemalla taloustietoja kokonaisuuksina yksittäisten lukujen sijaan. Lisäksi on hyvä huomata, että etenkin nuorilla yrityksillä luvut voivat poiketa hyvin paljon "normaaleista", jos toiminnassa panostetaan vahvasti kasvuun.

Yrityksen talousluvut ovat usein tuoreimmillaankin neljä kuukautta vanhoja. Niiden avulla voidaan kuitenkin päätellä yllättävän paljon yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden kehityksestä.

Yritystietokannoissa liikevaihtoa tai henkilöstömäärää käytetään yleisimmin yrityksen toiminnan laajuuden mittarina. Myytävän tuotteen tai palvelun hintaa kannattaa joskus suhteuttaa yrityksen liikevaihtoon sekä prospektin palvelun tai tuotteen katteeseen ja miettiä, kuinka monta kauppaa se vaatii maksaakseen itsensä takaisin. Vertaamalla viimeisten vuosien liikevaihtoja on helppo nähdä myös, mihin suuntaan yrityksen toiminta on kehittymässä. Nopeasti kasvavilla yrityksillä syntyy jatkuvasti uusia tarpeita: henkilöstöä tarvitsee rekrytoida koko ajan lisää, heille tulee hankkia tarvittavat välineet ja järjestää uuteen tehtävään liittyvät koulutukset. Lisäksi tilikauden päättyessä on yrityksillä yllättävän usein jäänyt hieman extraa sukanvarteen, tai vaihtoehtoisesti tulokset ovat jääneet niin kauas ennusteista, että seuraavalle vuodelle on pakko keksiä ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi. Nämä luovat jatkuvasti hyviä myyntimahdollisuuksia yritysmyyntiä tekeville firmoille.

Esimerkkihaku Vainussa: Suomalaiset yritykset, joiden liikevaihto kasvanut edellisvuodesta yli 15 %:a, ja joiden tilikausi päättyy syyskuussa.

Tilikausi_paattyy_syyskuussa.jpeg

Yritystoiminnan lähtökohtana pidetään yleisesti kykyä tuottaa varoja omistajilleen. Tilikauden tulos näyttää, mitä lopulta jää viivan alle. Liikevoitto voidaan kuitenkin nähdä vieläkin tärkeämpänä lukuna kertomaan yrityksen toiminnasta, sillä se kertoo suoraan yrityksen operatiivisen toiminnan tilasta ennen rahoituseriä. Liikevoittoprosentti puolestaan on liikevoittojen osuus liikevaihdosta ja sen avulla voikin helposti vertailla saman toimialan yritysten kannattavuutta. Lähtökohtaisesti kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa tekevän yrityksen on myös helpompi tehdä investointeja, saada lainaa ja usein kasvun jatkuessa myös tarve rekrytoida uusia työntekijöitä.

Esimerkkihaku Vainussa: Suomalaiset "informaatio ja viestintä" -toimialan yritykset, joiden liikevoitto-% on yli 20.

Liikevoittoprosentti_ja_toimiala.jpg

Yhdistelemällä eri luvuista saatavaa tietoa on myös mahdollista tehdä päätelmiä yrityksen maksukelpoisuudesta. Esimerkiksi luottoluokitukset perustuvat yrityksen maksutapatietojen ja taustan lisäksi suuresti taloustietoihin perustuviin kriteereihin. Esimerkiksi saavuttaakseen Bisnoden korkeimman AAA-luottoluokituksen tulee liikevaihdon olla yli 170 000 euroa, omavaraisuusasteen päälle 50 prosenttia ja sijoitetun pääoman tuoton päälle 15%. Luottoluokitusta laskiessa toki myös muut maksuvalmiuden tunnusluvut otetaan huomioon, mutta pelkästään näillä muutamalla luvulla on mahdollista saada nopeasti hyvä kuva yrityksen tilasta.

Yrityksen liikevaihto, tilikauden päätösajankohta, liikevoitto-% sekä tietyt sanavalinnat tilinpäätöstiedoissa voivat paljastaa yrityksen olevan tarjoamasi tuotteen tai palvelun parasta kohderyhmää – toisaalta samat tiedot voivat auttaa sulkemaan yrityksen pois kohderyhmästä.

Jos on kiinnostusta ja tarvetta tutustua vielä pintaa syvemmälle yritysten taloustietoihin, kannattaa tutustua yritysten tilinpäätöksiin, jotka ovat myös saatavissa Vainun kautta. Tilinpäätökset antavat arvokasta tietoa pankeille ja rahoituslaitoksille, mutta myös muilla toimialoilla esimerkiksi asiakas- ja kilpailijaseurantaan sekä hinnanasettamiseen kannattaa hyödyntää tilinpäätöksiä.

Vainusta löytyy kätevästi mahdollisuus tehdä hakuja yrityksen liikevaihdon, liikevaihdon kehityksen, liikevoittoprosentin, tilikauden tuloksen, omavaraisuusasteen tai henkilöstömäärän perusteella. Hakuihin pystyy yhdistämään useampia eri kriteereitä ja näin luomaan taloudellisesti hyvin tarkkoja kohderyhmiä yrityksistä. Lisäksi mahdollisuus tehdä suoria sanahakuja yritysten tilinpäätösraporteista liitteineen ja toimintakertomuksineen avaa aivan uuden ulottuvuuden taloustietojen hyödyntämiseen. Sanahaku tekee helpoksi löytää esimerkiksi kaikki yritykset, jotka ovat ottaneet factoring-lainaa ja näin lista lämpimistä prospekteista rahoituslaitoksille on tehty alle viidessä sekunnissa.

Esimerkkihaku Vainussa: Suomalaiset yritykset, joiden tilinpäätöksessä on mainittuna "factoring".

Tilinpaatostiedot_factoring_laina.jpg

Lopulta siis melko pienillä ja yksinkertaisilla asioilla voi saada kaivettua arvokasta ja hyvinkin kattavaa informaatiota potentiaalisista prospekteista tai kilpailijoista. Uuden informaation myötä tiedonjano kasvaa, ja uutta tietoa on saatavissa lähes rajattomasti yhdistelemällä taloustietoihin muita hakukriteerejä yrityksen perustiedoista viimeaikaisiin tapahtumiin. Mikäli edellämainitut taloustiedot ovat sinun tuotteelle tai palvelulle merkkejä mielenkiintoisesta prospektista tai avoimesta myynti-ikkunasta, pidämme sinulle mielellämme pikaisen demon, kuinka löydät Vainun avulla parhaat mahdolliset prospektit sekunneissa.

Topics: Yritystieto

Jari Takalo

Passionate about combining business and technology to help organizations create automated workflows, get into valuable interactions and gain sales.