2 mån

till första affären från Vainu

80

gånger ROI på 1,5 år

>3 400

nya prospekt från Vainu
Cresnia

Fastighets och konsultbolag som jobbar på uppdrag av kommersiella hyresgäster.

cresnia.se

Huvudkontor

Stockholm, Sverige

Bransch

Fastighet

Anställda

5

Dela denna kundberättelse

Fastighetskonsultbolaget Cresnia jobbar enbart på uppdrag av kommersiella hyresgäster. De hjälper sina kunder i alla typer av frågor som rör lokal- och fastighetsfrågor.

Cresnia består av ett litet och agilt team som ser det som sin högsta prioritet att skapa värde för sina kunder. Med Vainu sparar de tid på prospektering som de nu istället kan lägga på projektledning och rådgivning för befintliga kunder. Företaget började använda Vainu under hösten 2016. Redan efter två månader fick de in sin första kund via verktyget och totalt har de nu hittat över 3 400 för dem tidigare okända bolag tack vare Vainu samt fått igen sin investering i verktyget hela 80 gånger om.

Mer tid över för kundkontakt

Cresnia utgörs av ett relativt litet team. När få personer ska hinna med både nykundsförsäljning, kundvård, rådgivning och projektledning är tid en värdefull vara.

– Vainu hjälper oss att prospektera mer effektivt och därmed att spara tid. Redan två månader efter att vi började använda verktyget fick vi in vår första kund via det, säger Martin Heden Lindgren, projektledare och rådgivare på Cresnia.

I dag sker all Cresnias prospektering i Vainu. Då Cresnia är i behov av att träffa sina kunder i person använder de kartfunktion flitigt. Den har både hjälpt dem att hitta de bästa prospekten för dem ur en längre befintlig lista med prospekt samt att hitta nya potentiella kunder som passar deras drömkundsprofil. Totalt har Cresnia funnit över 3 400 nya företag i Vainu.

– Vi på Cresnia upplever att vi har fått alla de möjligheter och vinster med Vainu som vi blev lovade när vi tog in verktyget. De gånger vi har haft några frågor kring vårt användande av tjänsten har en trevlig support alltid varit snabb med att ge oss hjälp.

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


"Vainu har visat sig vara det vi blev lovade när vi köpte verktyget. I dag sker en stor del av Cresnias prospektering i Vainu. Vi sparar tid och vi har fått igen ca 80 gånger investeringen!"

Martin Heden Lindgren hos Cresnia
Martin Heden Lindgren

Projektledare och rådgivare


Koll på utvecklingen hos befintliga prospekt och kunder

Vainu och Cresnia har gått hand i hand sedan slutet av år 2016. Samtidigt som Cresnia köpte in Vainu började de använda Pipedrive CRM. Tack vare Vainus och Pipedrives tvåvägsintegration kan Cresnia enkelt hämta företagslistor från sitt CRM och bevaka händelser hos dessa företag i Vainu samt skicka nya lovande prospekt de finner i verktyget till Pipedrive.

– Under det ett år och sju månader som vi har använt Vainu har vi hittat strax över 3 400 för oss nya företag att bearbeta. För oss har Vainu varit värdefullt, vi sparar tid och har fått igen ca 80 gånger investeringen, säger Martin Heden Lindgren.