Koronan kolme vaikutusta suomalaisiin yrityksiin

Aluehallintovirasto kielsi yli 500 hengen yleisötilaisuudet perjantaina 13. päivä maaliskuuta 2020. Se oli ensimmäinen merkki siitä, että eristäytyminen tulee osaksi arkipäiväämme. Tämän jälkeen seurasi liuta muita rajoituksia ja suosituksia, joiden vaikutukset liiketoimintaan Suomessa ovat olleet merkittäviä. Yhden toimialan haasteet leviävät perhosvaikutuksen kautta muille toimialoille.

Päätimme katsoa, miten Suomi on muuttunut viime vuoteen verrattuna. Tutkimme Vainun avulla tiettyjä ostosignaaleja ajalta 13.3.2020 - 30.4.2020 ja vertasimme niitä edellisvuoden samaan ajanjaksoon.

Uusien työpaikkojen tarjonta

Avoimien työpaikkojen tarjonta kertoo paljon taloustilanteesta. Lukumäärä oli laskenut 29% viime vuoteen verrattuna. Eniten uusia työpaikkoja on tarjolla teollisuudessa, palveluissa sekä kaupan alalla.

Uudet rekisteröidyt verkkotunnukset

Usein ensimmäinen merkki uudesta tuotteesta tai palvelusta on uusi rekisteröity verkkotunnus. Monesti sitä kautta saa selville esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun nimen, ennen kuin se julkaistaan virallisesti. Näiden lukumäärä oli noussut todella paljon, 180% viime vuoteen verrattuna. Se kertoo siitä, että tuote- tai palvelukehitystä tehdään aktiivisesti. Eniten uusia verkkotunnuksia rekisteröitiin asiantuntijayrityksissä.

Uudet aputoiminimet

Samoin kuin rekisteröity verkkotunnus myös uusi aputoiminimi on usein merkki muutoksesta liiketoiminnassa. Uudelle toimipisteelle laajentaminen, kansainvälistyminen sekä uusi liiketoiminta-alue luovat usein tarpeen uudelle aputoiminimelle. Näiden määrä oli kasvanut 21%. Eniten uusia aputoiminimiä rekisteröitiin kaupan alalla sekä palveluissa. Alla vielä tiivistys löydöksistä.

korona-02-01

 

Subscribe to Vainu’s Newsletter

Koronan kolme vaikutusta suomalaisiin yrityksiin Aamer Hasu

Aamer is the Head of Marketing at Vainu. He has a background in sales, startups, and marketing. His spare time is consumed with twin toddlers.