Nikolai Bang

Nikolai Bang

Part-time tea drinker. Full-time marketer at Vainu Denmark.

En snabbguide till effektiv segmentering för B2B-bolag

“When you speak to everyone, you speak to no one”. Logiken bakom detta citat är lätt att följa– ifall du inte personifierar ditt meddelande eller budskap till din mottagare, kommer denne inte att känna att det du säger är relevant, och hen kommer inte att lyssna på dig. Detta är förmodligen något som de flesta av oss kan relatera till, men problemet är att personalisering är svårt att skala till en större målgrupp. Så hur kan du se till så att de potentiella kunder du har kontakt med, känner att ditt meddelande faktiskt är relevant för dem? Med bättre segmentering, såklart.

Sida 1 av 1 All posts
Vi hjälper dig att hitta de bästa prospekten för dig, rätt tillfälle att ta kontakt och den perfekta sälj-pitchen baserad på företagsdata.

Prenumerera på Vainus nyhetsbrev och blogg

De mest populära artiklarna

Artiklar efter tema