7 sätt att öka din försäljning

De flesta försäljningschefer är under ständig press att förbättra företagets försäljningsssiffror. Här är sju sätt hur du kan pusha dina och ditt företags resultat uppåt. De fungerar alla var för sig men i verkligheten hänger de olika faktorer ofta ihop och påverkas av varandra.

1. Anställ fler säljare

Det här är enkelt. De flesta växande företag som arbetar med B2B-försäljning tar kontinuerligt in nya säljare för att möta och överträffa sina omsättningsmål. Det här fungerar så länge du har hittat en skalbar försäljningsmodell och din organisation kan förutse genomsnittlig omsättning per säljare.

2. Öka antalet outbound-möjligheter

Kan ditt säljteam sköta fler möjligheter utan att det påverkar andelen stängda affärer, den genomsnittliga avtalsstorleken eller längden på säljcykeln negativt är det här en no-brainer.

3. Öka andelen vunna affärer

När gick ditt team en säljkurs senast? Riktat arbete för att öka andelen stängda affärer och kvalitet på säljarbetet genom hela säljprocessen är viktigt, framförallt om det är stor skillnad mellan dina främsta säljares resultat och den genomsnittliga försäljningen.

Vill du hitta alla prospekt som matchar din ICP? Prova gratis nu!

4. Locka fler besökare till sajten

Många säljchefer låter detta vara upp till sina marknadsföringskollegor. För få säljchefer har en daglig eller veckolig vana att ta del av statistiken från företagets hemsidas Google Analytics eller motsvarande analytics-verktyg. Med engagerande innehåll på sajten och ett effektivt sätt att konvertera sajt-besökare till potentiella kunder kan du höja säljresultatet avsevärt.

5. Konvertera fler sajt-besökare till kunder

Har du mängder av besökare men få bra leads? Du är inte ensam. Besökare som sådana är värdelösa, så länge du inte kan konvertera dem till marknads- eller säljleads. Se till att det material du erbjuder på sajten är så bra och dina call-to-actions så enkla att besökarna inte har något annat val än att konvertera, det vill säga byta sina kontaktuppgifter mot dina insights.

6. Öka storleken på den genomsnittliga affären

Förse ditt säljteam med träning i hur de genomför högkvalitativa affärer och ökar kontraktsstorleken. Undersökningar visar att kunder inte bryr sig så mycket om prislappen så länge de erbjuds något de är i verkligt behov av.

7. Förkorta säljcykeln

Om en ISR endast kan arbeta med ett bestämt antal prospekt åt gången, fundera över hur du kan korta säljcykeln och se hur det påverkar försäljningssiffrorna positivt.

>> Fler tips på hur du kan öka din försäljning och förändra din sälj-pipeline totalt finns i Vainus senaste E-bok "Matematik för B2B-säljare".

Topics: Försäljning

Erika Granath

Vainu's Content Marketing Manager. Grew up next to Sweden's largest cookie factory. Love cookies (of course), ping pong tournaments and word jokes.