50 %

Fler bokade möten genom kalla samtal

25 %

Fler genomförda möten

36 %

Fler möten leder till vunnen affär
Academic Work Finland

Academic Work har specialiserat sig på rekrytering och bemanning. De jobbar främst med att hitta arbete åt unga personer i början av sin karriär.

academicwork.com

Huvudkontor

Helsingfors

Bransch

Rekrytering och bemanning

Anställda

150

Dela denna kundberättelse

Academic work har specialiserat sig på att rekrytera unga professionella personer i början av karriären. Företagets mål är att öka sin omsättning till 100€ miljoner till år 2022. För att det ska bli möjligt behövs ett väl fungerande säljverktyg tillsammans med en kompetent säljorganisation.

Academic Work började använda Vainu under hösten år 2014. Då använde företaget Vainu tillsammans med ett annat prospekteringsverktyg från Fonecta.

- Vi såg rätt fort att alla endast gick över till att använda Vainu. Då det blev onödigt att betala för två verktyg sa vi upp prenumerationen med konkurrenten. Våra anställda är galna i Vainu, avslöjar Jukka Pulkkinen, Head of Sales, Academic Work.

Med hjälp av Vainu har säljarna på Academic Work kunnat hitta nya och bättre prospekt snabbare, något som resulterat i mer försäljning.

Mer information om aktuella händelser hos prospekt och kunder

Vainu hjälper Academic Work med mer än bara effektivare prospektering. Företaget använder även datavisualiserings tjänsten Vainus Analyzer för att kunna ta bättre hand om prospekt och befintliga kunder.

- Vi siktar på att vara det mest effektiva säljföretaget i vår bransch. Tanken är att varje säljare tar hand om hela sin portfölj. Det är extra viktigt när vi anställer fler och varje säljare får en mindre portfölj, säger Pulkkinen. Han förklarar vidare:

- Varje säljare på Academic Work kör sin portfölj genom Vainu Analyzer en gång i kvartalet. På så vis kan de ta ett datadrivet beslut över vilka prospekt bör spendera sin tid på.

Vainu Analyzer ger framförallt värde till de medarbetare som har en mer senior roll, exempelvis Account Manager förklarar Timo Koiso-Kanttila, Team Manager på Academic Work:

- Vi använder Vainu Analyzer när vi analyserar de kundportföljer medlemmarna i mitt team har hand om. Det hjälper oss att justera säljarbetet efter företags aktuella situation. För mig är Vainu Analyzer verkligen ett fantastiskt verktyg för det ändamålet.

Timo säger själv att han har använt Vainu extremt aktivt under sina tre år långa säljkarriär på Academic Work:

- I början fokuserade jag mest på att använda Vainu för att hitta nya potentiella kunder, något som var väldigt lätt. Nu när jag har byggt upp en stor kundportfölj använder jag istället Vainus statiska listor (portföljer) för att följa vad som händer hos mina kunder. Jag håller mig uppdaterad om vilka projekt de driver eller är på väg att starta. På vis kan jag ta kontakt med de som troligtvis kommer behöva öka sin personalstyrka snart. Med Vainu får jag uppdaterad data av hög kvalitet, det hjälper mig att ta bättre hand om mina kunder genom att vara på rätt plats vid rätt tillfälle.

Academic Works arbetssätt ser ut att fungera, deras omsättning har ökat med 145 procent på tre år. År 2017 förväntas företaget öka sin omsättning med 55 procent, med en revenue backlog på 98 procent.

- Det här är naturligtvis inte resultatet av en ensam faktor, men Vainu har hjälpt vår tillväxt märkbart, säger Pulkkinen.

Academic Works medarbetare har vid tillfället för denna intervjun loggat in i Vainu över 50 000 gånger. Över 60 unika användare har varit online den senaste veckan.

- Vi har lagt alla våra ägg i en korg när det kommer till prospektering, och den korgen har Vainu skrivet på sig. Vi började använda Vainu på finska marknaden. I dag använder vi även Vainu i Sverige och i Norge. Alla de marknader där vi är aktiva skulle vilja ha Vainu förutsatt att Vainus prospekterings-plattform fanns tillgänglig i samtliga av dessa länder.

Jukka Pulkkinen Academic Work

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


"All vår prospektering i Finland, Sverige och Norge sker med Vainu och våra anställda älskar tjänsten! Vainu Analyzer är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss ha koll på våra prospekt och befintliga kunder. Alla våra säljare använder Vainu, att komma igång med det är en del av vår onboarding-process för nya säljare."

Jukka Pulkkinen
Jukka Pulkkinen

Head of Sales


Mindre tid på att ringa, mer tid till att hjälpa kunder

Innan Academic Work började använda Vainu ledde vart femte samtal till ett möte, numera leder nästan vart tredje samtal till ett möte. I genomsnitt bokar företagets medarbetare 25 procent fler möten nu än år 2014, och dessa leder i 36 procent fler av fallen till en vunnen affär.

Vainu har optimerat och förbättrat hela Academic Works säljarbetet. Nu är det lättare för de mer pålästa säljarna att hitta prospekt som är i behov av deras erbjudande. Det har gjort att man i dag spenderar 17 procent mindre tid på att ringa. Denna tid läggs istället på att kartlägga både prospekt och befintliga kunders aktuella och framtida behov samt på att hjälpa dem att fylla de behoven.

Årsomsättningen har ökat med 145 procent sedan Academic Work började använda Vainu och varje säljare säljer i snitt 70 procent mer i dag. Academic Work förlitar sig inte endast på Vainu för att nå sina framtida säljmål. De använder även det egenutvecklande 12-veckor långa träningskonceptet Academy och företagets kostnadsfria ATS platform Happo.

På frågan om de tycker att verktyget fungerar väl svarar 100 procent av säljarna på Academic Work ja. Med en sådan övertygelse är det inte konstigt att 100 procent av företagets säljare är aktiva användare.

- Alla använder Vainu och det är en del av onboarding-processen för varje ny säljare, säger Pulkkinen.