Miten rekrytointialan yritykset menestyvät avoimen datan avulla?

Kun googlettaa sanan henkilöstövuokraus, räjähtävät hakutulokset käsiin. Erilaisia aktiivisia henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyrityksiä on Suomen rajojen sisällä todella paljon. Tarkkaan ottaen näitä yrityksiä on työllistämistoiminta-toimialalla Vainun yritystietokannan mukaan 2 430 kappaletta. Jos edes puolet näistä myyvät aktiivisesti omia palveluitaan yrityksille, on kilpailu asiakkaista melko veristä. Henkilöstöyrityksille oikeastaan mikä tahansa yritys on potentiaalinen asiakas, kunhan prospektia lähestytään oikealla viestillä.

Oikeanlaisessa lähestymisessä päästään alkuun sillä, että palveluita tarjotaan kohdennetusti tietylle alueelle, toimialalle tai tietyn kokoiselle yritykselle. Jotta myyntiä ja kontaktointia tehdään fiksusti ja kasvua tukevasti, tulee myyntiprosessin olla systemaattista ja kohdistua vieläkin tarkemmin oikeisiin yrityksiin. Avoin data on tässä yksi apukeino – sekä uusien asiakkaiden hankintaan (1), lisämyyntiin nykyasiakkaille (2) että kilpailijoiden seuraamiseen (3).

Negatiiviset signaalit kertovat siitä, että yritys saattaa väliaikaisesti tarvita apukäsiä, mutta ei voi palkata pitempiaikaista työntekijää.

1. Mistä HR-yritys tunnistaa potentiaalisten asiakkaiden tarpeet?

Lukemalla paikalliset ja valtakunnalliset sanomalehdet sekä internetin erilaiset kanavat pystytään löytämään erilaisia hankkeita, projekteja ja laajentumisia lähitulevaisuudessa tekevät yritykset. Sen sijaan, että kävisi näitä kanavia manuaalisesti läpi, on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kerätä nämä muuttujat yhteen paikkaan avointa dataa hyödyntämällä. Näihin yrityksissä tapahtuviin murroskohtiin voit sen lisäksi liittää yrityksen fokuksessa olevan toimialan tai maantieteellisen alueen. Kaikista potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistamisen jälkeen on helppo lähteä kontaktoimaan oikeaa henkilöä joko puhelimitse tai sosiaalisen median kautta, ja välittää haluttu viesti oikealle henkilölle oikeaan aikaan.

Jos olet Tampereella toimiva rekrytointiyritys, voit seurata esimerkiksi niitä Pirkanmaan teknologiayrityksiä, jotka voittavat asiakkuuksia, julkisia kilpailutuksia, saavat rahoitusta tai jotka avaavat uuden toimipisteen. Henkilöstövuokrausta tekevien yritysten kannattaa myös reagoida yritysten negatiivisiin uutisiin. Nämä signaalit kertovat siitä, että yritys saattaa väliaikaisesti tarvita apukäsiä, mutta ei voi palkata pitempiaikaista työntekijää.

Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, kuinka myyjän tulee olla ajan hermolla ja tietää asiakkaan tarpeet jo ennen tapaamista.

2. Mistä tiedetään kannattaako HR-palveluita myydä nykyasiakkaille lisää?

Yrityksiä, jotka ovat joskus vuokranneet tai tilanneet rekrytointipalveluita, on useita satoja. Näiden seuraaminen ja yhteyden ylläpitäminen on usein haastavaa pelkästään kuulumisia vaihtamalla. Kun omissa asiakkaissa tapahtuvista mielenkiintoisista muutoksista pysytään kärryillä avoimen datan avulla, saadaan helposti lisämyyntiä sekä palveltua yritystä heidän haluamallaan tavalla. Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, kuinka myyjän tulee olla ajan hermolla ja tietää asiakkaan tarpeet jo ennen tapaamista. Avoin data auttaa löytämään henkilömuutokset, uudet toimipisteet sekä voitetut hankkeet reaaliaikaisesti.

Kun kilpailu on kovaa, on useimpien rekrytointiyritysten tärkeä tietää, mitä kilpailijat tekevät, mihin he toiminnassaan keskittyvät ja minkälaisia hankkeita heillä on suunnitteilla tai meneillään

3. Tiedätkö, mitä kilpailijasi puuhaavat?

Kun kilpailu on kovaa, on useimpien rekrytointiyritysten tärkeä tietää, mitä kilpailijat tekevät, mihin he toiminnassaan keskittyvät ja minkälaisia hankkeita heillä on suunnitteilla tai meneillään. Kilpailijaseuranta korostuu etenkin silloin, kun fokusalueet ovat samankaltaisia.

Avoimesta datasta saadaan esimerkiksi Vainu Analyzerin avulla valmiiksi pureskeltua dataa ja taulukoita, joista nähdään nopeasti, millaisia erilaiset liiketoiminnan kannalta keskeiset kohderyhmäsi ovat luonteeltaan. Tällaisen tiedon avulla on entistä helpompi ymmärtää toimialojen eroja, prospektien potentiaalia, nykyasiakkaita ja kilpailijoita.

Subscribe to Vainu’s Newsletter

Miten rekrytointialan yritykset menestyvät avoimen datan avulla? Sini Elomaa

Sini is working with sales and customer success at Vainu's office in Helsinki. She's also responsible for recruitment and HR.