Miten avointa dataa hyödynnetään julkisella sektorilla?

Vainu edusti vastikään Etlan ja Googlen rinnalla Digibarometri 2016 tapahtumassa. Digibarometrin tarkoituksena on selvittää 22 maan digitalisoitumisen edellytyksiä ja toteutumista. Digitalisaatiota mitataan kolmella eri sektorilla: yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori.

Kohderyhmät toimivat tutkimusten pohjalla yhtenä lähteenä, trendien ennustajina tai ikkunana yrityskentän nykytilaan."

Vaikka Vainu on alunperin suunniteltu myynnin työkaluksi, olen ilokseni huomannut, että myös julkinen sektori on löytänyt Vainun hyödyt. Näille organisaatiolle Vainusta saatu liidi on omassa työssä käytettävä tiedonmurunen tai Vainua käytetään analytiikan välineenä osana isompaa kokonaisuutta. Kohderyhmät toimivat tutkimusten pohjalla yhtenä lähteenä, trendien ennustajina tai ikkunana yrityskentän nykytilaan. Julkisella sektorilla toimiva asiantuntija haluaa saada mahdollisimman kattavan kuvan omasta toimintaympäristöstään, ymmärtää helposti erilaisia trendejä tai löytää oman alueen verkkokauppaa käyttävät yritykset.

Millä tavoin julkinen sektori Vainua käyttää ja miten tämä liittyy Digibarometriin? Julkaisimme jo viime syksynä digitutkimuksen, jonka tiimoilta pidimme digiauditeja kunnille ja kaupungeille. Moni kaupunki oli nostanut digitaalisuuden esille jo aikaisemmin omassa toiminnassaan ja järjestänyt tapahtumia ja koulutuksia esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja verkkokauppoihin liittyen.

Avoimen datan avulla saadaan helposti jäsenneltyä edistykselliset ja jämähtäneet yritykset omiin ryhmiinsä ja tarjota näille erilaisille kohderyhmille oikeanlaisia palveluita. Lisäksi voidaan tarkastella vaikkapa erilaisia internetsivujen kieliversioita, jotka korreloivat usein toimintaan kyseisen kielialueen maissa.

Avoimen datan avulla voidaan muutamalla klikkauksella rakentaa analyysia siitä, mitkä alueet ja toimialat ovat kasvussa

Toki kaikkia ei kiinnosta teknologioiden pohjalta saatava tieto jo ihan oman asiantuntijuuden alueen vuoksi. Avoimen datan avulla voidaan muutamalla klikkauksella rakentaa analyysia siitä, mitkä alueet ja toimialat ovat kasvussa, missä rekrytoidaan, mistä löytyy piilotyöpaikkoja sekä minkälaisia kasvuyrityksiä alueella on. Jokainen asiantuntija on tyytyväinen pystyessään muutamalla klikkauksella valitsemaan haluamansa alueen, mahdollisen toimialan tai vaihtoehtoisesti hakemaan trendejä, kuten Internet Of Things tai Cleantech. Trendejä pystytään etsimään myös erilaisilla vapailla sanahauilla ja tämän jälkeen seuraamaan erilaisia tapahtumia näissä yrityksissä.

Venäjänkielentaitoisia työnhakijoita voidaan tarjota kohdennetusti yrityksille, joiden sivustolla esiintyy venäjän kieltä."

Konkreettisena esimerkkinä, työttömien työnhakuun sekä piilotyöpaikkojen täyttämiseen Vainu voisi toimia seuraavasti: venäjänkielentaitoisia työnhakijoita voidaan tarjota kohdennetusti yrityksille, joiden sivustolla esiintyy venäjän kieltä. Toisaalta henkilöitä, joilla on kokemusta jostain tietyistä analytiikka- tai verkkokauppateknologioista, voidaan tarjota niille yrityksille, joiden on havaittu kyseisiä teknologioita hyödyntävän. Etenkin, jos edellä mainittuihin kriteereihin lisätään rahoitukset, investoinnit, hankkeet tai vaikkapa uusi toimipiste.

Kirjoittaja löysi itsensä vuosi sitten entistä useammin isojen ja pienten kuntien sekä kaupunkien, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen sekä tutkimuksia tekevien yritysten luota ymmärrettyään, kuinka monilla eri tavoilla tietoa voidaan käyttää hyödyksi.

Subscribe to Vainu’s Newsletter

Miten avointa dataa hyödynnetään julkisella sektorilla? Sini Elomaa

Sini is working with sales and customer success at Vainu's office in Helsinki. She's also responsible for recruitment and HR.