Video: Hur gör man en bra pitch?

En bra pitch är kort, effektiv, tydlig och relevant. Men innan du börjar pitcha, glöm inte att presentera dig. Människan är naturligt misstänksam mot främlingar som ringer och genom att börja med att tala om vem du är och vart du ringer ifrån för att avväpna situationen. Låt personen du pratar med veta vilket problem du kan hjälpa hen att lösa. Bli inte för teknisk, tala istället om att du vill ha ett möte snabbt i samtalet.

Om du har prospekterat rätt har den person du försöker sälja till tydlig användning av den vara eller tjänst du försöker sälja. Du vet att du erbjuder något som är värdefullt för ditt prospekt. Under pitchen är det din uppgift att förklara varför – helst på under 30 sekunder - för som du säkert redan vet har många som jobbar inom B2B-försäljning hektiska scheman och begränsat med tid.

En bra pitch är kort, effektiv och tydlig och relevant.

3 tips för hur du lyckas med en bra säljpitch

 

Sammanfattning av video

Om du ska göra en kort pitch över telefon tänk på att:

  1. Inled med de tänkbara problemen eller utmaningarna som kunden kan ha och hur ni faktiskt kan hjälpa dem att lösa dessa problem/utmaningar.
  2. Var tydliga med vad erbjudandet gäller och vad det innebär. Det framgår inte alltid så tydligt om det handlar om en webbtjänst, plattform, säljverktyg, konsultering eller fysisk produkt som ni säljer.;
  3. Glöm inte att nämna vad det är som gör att just ert erbjudande eller lösning är unikt på marknaden.

Vill du hitta alla prospekt som matchar din ICP? Prova gratis nu!

Relevans + Timing = sant

Chansen att du säljer direkt under ett pitch-samtal om du ringer kallt är väldigt liten om du säljer en komplex B2B-lösning. När frågorna börjar komma, svara att du gärna förklarar mer under ett möte. Under den tiden med den potentiella kunden kan du ge en mer detaljerad beskrivning av din produkt.

Vi vet att få till ett möte är svårt, mötesbokning tar tid och som säljare känns det ofta som att famla i mörkret att ringa kallt. Du har inte en aning om vem du ringer, vilka behov hen har eller om ditt erbjudande är lämpligt. Du ska helst inte ringa prospekt som du vet inte har någon nytta av ditt erbjudande, men hur ska du veta? Med Vainus företagsinformation får du en anledning grundad i data till att ta kontakt, du blir mer påläst och kan skräddarsy ditt erbjudande efter varje kunds situation. Vi vill hjälpa dig att sluta med kalla samtal. Du kan ha det perfekta manuset men för att det ska ha störst effekt behöver du också ha den perfekta timingen. Relevans och timing är en oslagbar kombo, med rätt erbjudande i rätt tid är det svårt att tacka nej.

Ett av de mest effektiva tillvägagångssätten för att hitta rätt timing är att agera på köpsignaler. En köpsignal innebär, kort och gott, händelser som indikerar att ditt prospekt kan vara redo för eller i behov av din hjälp. Exempelvis om hen laddat ner material från din hemsida, om företaget vuxit snabbt, bytt beslutsfattare eller implementerat ny teknologi. Vill du veta mer om köpsignaler och hur du bäst utnyttjar dem har vi en blogg för dig: Använd köpsignaler för att förbättra timingen i din försäljning.

Lycka till!

Topics: Försäljning

Erika Granath

Vainu's Content Marketing Manager. Grew up next to Sweden's largest cookie factory. Love cookies (of course), ping pong tournaments and word jokes.