1 237

nya leads från Vainu på 10 månader

90 %

mindre tid på prospektering

<1 v.

till första affären via Vainu
Consultify

Consultify är ett personal-förmedlingsföretag som fokuserar på att sätta ungdomar i åldern 18-30 år i arbete.

consultify.se

Huvudkontor

Kalmar, Sverige

Bransch

Rekrytering och bemanning

Anställda

14

Dela denna kundberättelse

Consultify är ett personalförmedlingsföretag som brinner för att sätta ungdomar i åldern 18-30 år i arbete. Företaget grundades i Kalmar i slutet av 2016 och har vuxit kraftigt sedan starten. I år förväntas de omsätta över 20 miljoner kronor och om tio år är planen att ha en aktiv verksamhet i hela Norden.

Consultify grundades år 2016 av tre bröder med ett ambitiöst mål: att bygga ett personalförmedlingsföretag som år 2031 är aktivt i hela Norden och har en niosiffrig årsomsättning. För att lyckas med detta mål började de använda Vainus prospekteringstjänst i augusti förra året. Sedan dess har de hittat över 1 200 nya leads i verktyget och minskat tiden de lägger på prospektering med 90 procent. I år beräknas Consultify öka sin omsättning med 350 procent, från 5.5 till över 20 miljoner kronor, något som enligt försäljningschefen och medgrundaren Rasmus Kallmeby inte hade varit möjligt utan Vainu.

– Vi vill hjälpa så många ungdomar som möjligt att hitta ett nytt jobb. Vi tror att vilja och kompetens är betydligt viktigare än rätt utbildning. Vainu hjälper oss att sätta fler talanger i arbete, säger Rasmus Kallemby.

Better streamlined sales prospecting

Consultify har växt kraftigt sedan starten 2016. För att företaget ska kunna bibehålla och ytterligare skynda på tillväxten började Rasmus Kallmeby förra sommaren att söka efter ett verktyg som kunde hjälpa till att effektivisera försäljningen. Det var då han kom i kontakt med Vainu. När Consultify började använda verktyget i augusti 2017 tog det mindre än en vecka innan man fick den första affären via verktyget.

Consultify fokuserar på att erbjuda personal till företag i södra Sverige inom branscher med en stor andel fysiska jobb, exempelvis bygg och fastighetsförvaltning. Tidigare hittade säljarna kunder genom tidskrävande sökningar på ett stort antal olika hemsidor. Med många flikar öppna i webbläsaren jobbade de manuellt med att sammanställa all relevant information om varje bolag.

– I dag gör Vainu allt det här arbetet åt oss. Förr kunde våra säljare avsätta en hel dag åt att prospektera, i dag gör de en sökning i Vainu och så är jobbet gjort. Nu hittar vi bättre prospekt och lägger samtidigt 90 procent mindre tid på prospektering, säger Rasmus Kallmeby.

Consultifys säljare är flitiga användare av Vainus händelsefilter och använder det främst för att hitta företag inom deras fokusområde som rekryterar. De använder sedan Vainus kartfunktion för att begränsa sökningen till de geografiska områden där Consultify är aktivt.

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


"Jag rekommenderar Vainu starkt. Verktyget har hjälpt oss att minska tiden vi lägger på prospektering med över 90 % och samtidigt öka kvalitén på vår försäljning.”

Rasmus Kallemby, försäljningschef och medgrundare på Consultify
Rasmus Kallmeby

Försäljningschef och medgrundare


Beräknas öka sin omsättning med 350 % år 2018

År 2017 omsatte Consultify 5.5 miljoner kronor. I år beräknas företaget omsätta 20–25 miljoner kronor.

– Naturligtvis är det många faktorer som har spelat in här, men en sak är säker: vi hade inte lyckats öka vår omsättning med 350 procent utan Vainu.

Kort efter att Consultify börjat använda Vainu köpte de även in Pipedrive CRM och började använda Vainus tvåvägsintegration till systemet. Nu kan de enkelt flytta lovande prospekt från Vainu till sitt CRM-system. Integrationen hjälper även Consultifys säljare att hålla bättre koll på hur de har bearbetat varje prospekt och se när det är dags att ta nästa kontakt.

– Vainu och Pipedrive tillsammans gör att vi kan boka fler och bättre möten, säger Rasmus Kallmeby. Han fortsätter:

– Vainu är ett jättestort och väldigt bra system. Vi får alltid hjälp när vi behöver, antingen ringer vi vår kontaktperson på Vainu direkt eller så skriver vi i chatten och får snabbt svar.