Hyvän myyntitiimin rakentamisen ABC

Usein kuulee sanottavan, että hyvän myyntitiimin rakentaminen ja osaavien myyjien löytäminen on hankalaa – jopa este yrityksen kasvulle. Olen itse ollut viimeisen kahden vuoden aikana mukana useamman kymmenen uuden myyjän rekrytoinnissa ja haastatellut satoja kandidaatteja; voin sanoa, että hyviä myyjiä löytyy, kunhan näkee hieman vaivaa ja tietää, mistä etsiä.

Rekrytoinnin onnistuminen on yrityksen kannalta todella tärkeää. Huippuyksilöt vetävät puoleensa muita huippuja, joten on tärkeää luoda organisaatiosta kiinnostava myös näille tulevaisuuden avainpelaajille.

On sanottu, että useimmat ihmiset pyrkivät rekrytoimaan itsensä kaltaisia henkilöitä. Tällöin taataan ainakin omalta osalta persoonallisuuksien mahdollisimman hyvä yhteen sopiminen. Etenkin startupissa tai kasvuyrityksessä rekrytoinnin onnistuminen on yrityksen kannalta todella tärkeää. Ja ainakin Vainun kohdalla ensimmäisiin rekrytointeihin käytettiin todella paljon aikaa ja niihin osallistettiin koko tiimi. Huippuyksilöt vetävät puoleensa muita huippuja, joten on tärkeää luoda organisaatiosta kiinnostava myös näille tulevaisuuden avainpelaajille.

Seuraavaksi lyhyt yhteenveto siitä, kuinka hyvän myyntiorganisaation saa rakennettua.

  1. Hyvä tiiminvetäjä
    Tiimin toimimaan saamisessa ja uuden tiiminjäsenen perehdyttämisessä on hyvällä tiiminvetäjällä erittäin tärkeä rooli. Hyvällä perehdyttämisellä taataan, että uusi myyjä pääsee nopeasti alkuun. Mutta tämän jälkeen alkaa tiiminvetäjän haasteellisin vaihe: omien tiimiläisten motivointi sekä motivaatiotekijöiden tunnistaminen. Menestyksekkäässä tiimissä on helppo tehdä töitä, mutta kun tulee ensimmäinen huono kuukausi, nousee tiimiläisten motivointi ja sparrailu todella tärkeäksi tekijäksi.
  2. Systematiikka tiimin sisällä
    Myynti on yksi helpoimmin mitattavista tehtävistä yrityksessä. Luvut eivät valehtele! Myynnissä matematiikka on kaikki kaikessa. Tiimiläisten tulee tietää omat aktiviteettilukunsa sekä tiiminvetäjän kootusti koko tiimin luvut. On tärkeää ymmärtää, miksi lukuja seurataan – pitkässä juoksussa on väliä, onko kalenterissa toistuvasti 5 vai 10 tapaamista. Kun tiimi löytää systematiikan omaan tekemiseensä ja yhteisistä pelisäännöistä on sovittu, tulee tiiminvetäjän pitää huoli, että tavoitteisiin päästään.
  3. Erilaiset tiimin jäsenet
    Tiimiin kerääntyy usein hyvin vaihtelevalla taustalla olevia ihmisillä. Myös motivaatiotekijät ja tavat työskennellä saattavat erota myyjien välillä. Myyntitiimin dynamiikan kannalta on hyvä, jos tiimissä on erilaisia persoonia, jotka kuitenkin tukevat tosiaan. Vahvemmat persoonat pystyvät motivoimaan muita huonoina päivinä, kun taas hauskuuttajat tuovat iloa väsyneeseen aamuun ja vievät onnistumiset seuraavalle tasolle. Erilaiset persoonallisuudet tukevat toisiaan ja tärkeintä tiimin toiminnassa ovat selkeät säännöt ja tavoitteet, joihin jokainen haluaa sitoutua.
Tärkeintä tiimin toiminnassa ovat selkeät säännöt ja tavoitteet, joihin jokainen haluaa sitoutua.

Lisäksi hyvää tiimiä rakentaessa kannattaa hakijoiden kohdalla miettiä, onko henkilö koulutettavissa ja löytyykö hänellä tehtävän vaatimaa businessälyä sekä tuoteymmärrystä. Kun sopiva myyntihenkilö on löydetty, muista kouluttaa henkilö tehtävään ja kommunikoida aktiivisesti onnistumisista sekä kehityskohdista.

Subscribe to Vainu’s Newsletter

Hyvän myyntitiimin rakentamisen ABC Sini Elomaa

Sini is working with sales and customer success at Vainu's office in Helsinki. She's also responsible for recruitment and HR.