10 typer av säljverktyg som du måste känna till 2021

Att vara framgångsrik inom försäljning under 2000-talet är inte den lättaste uppgiften. Du behöver ha empati, jävlaranamma och driv, men du måste även lära känna dina potentiella och befintliga kunder på djupet för att du ska kunna vara relevant i varje steg av säljprocessen.

Säljare som förlitar sig på säljverktyg överträffar sina branschkollegor. I denna artikeln kommer vi att introducera dig för tio olika kategorier av säljverktyg som vi anser är de viktigaste att känna till.

Vad är ett säljverktyg?

Säljverktyg avser de digitala verktyg som säljare använder för att underlätta sitt dagliga arbete. De kategorier som finns inom säljverktyg är bland annat customer relationship management (CRM), sales intelligence, sales acceleration, sales gamification, sales analytics, videokonferens- och e-signeringsverktyg, account-based marketing, marketing automation och mjukvara för kundtjänst.

Varför du ska investera i säljverktyg

Säljverktyg hjälper säljare att förstå vilka prospekt som har störst sannolikhet att bli framgångsrika med deras produkt eller tjänst, när det är rätt timing att ta kontakt samt vad de ska prata om. Verktygen gör att du kan spara tid från slitsamma och tidskrävande administrativa uppgifter så att du som säljare kan fokusera på det som är viktigast: att leverera värde till människor och företag.

En annan anledning till att investera i säljverktyg är att många säljare nyligen har börjat kräva av sina arbetsplatser att de vill ha tillgång till moderna verktyg. Detta innebär att företag som använder konservativa eller gammaldags försäljningsmetoder inte bara riskerar att tappa försäljning, utan även att se deras bästa säljare lämna dem. Enligt LinkedIns State of Sales 2018 använder 73 procent av de tillfrågade säljarna säljverktyg för att stänga fler affärer.

The Best B2B Sales Tools in 2024 | Vainu eBook

10 kategorier inom säljverktyg som du bör känna till

  1. CRM-system
  2. Sales intelligence
  3. Sales acceleration
  4. Sales gamification
  5. Sales analytics
  6. Videokonferens
  7. E-signering och dokumenthantering
  8. Account-based marketing
  9. Marketing automation
  10. Kundtjänst

1. CRM-system

Som namnet antyder är ett CRM-system (customer relationship management) ett system för att hantera dina relationer med dina kunder. Det hjälper dig att hålla koll på befintliga kunder, förbättra och stärka dina relationer, ligga steget före med försäljnings- och marknadsföringsinsatser, samt automatisera kommunikation.

För de allra flesta företag är ett CRM-system den första, men även den mest omfattande investeringen inom säljverktyg. Enligt LinkedIns State of Sales 2018 har enbart införandet av CRM-system vuxit med 113 procent sedan 2016, samt att 2018 svarade 64 procent av alla säljare att de använder sig av CRM-applikationer.

Tack vare teknologiska framsteg och en konkurrenskraftig marknad har CRM-systemen utvecklats till komplexa, multifunktionella supportsystem. De innehåller uppdateringar i realtid, avancerad lead scoring samt automatisering av repetitiva tidskrävande uppgifter. Ett CRM kan erbjuda otaliga funktioner som hjälper säljare att optimera sin säljprocess.

År 2019 är de flesta CRM-lösningar SaaS-plattformar där du betalar för användare per månad. Installationen behöver sällan ske på plats eftersom de flesta användarna kan komma åt sitt CRM online via en webbläsare. Vissa leverantörer tar ut en fast månadsavgift för ett bestämt antal användare, men kräver då ett större paket eller extra avgifter för ytterligare användare.

Vad är nytt?

Trots att marknaden för CRM-systemen är välfylld finns det tydliga ledare inom olika segment: Salesforce för större bolag, Pipedrive för små och medelstora företag.

Att välja rätt plattform är ett viktigt beslut eftersom du förmodligen vill integrera den med andra appar och plattformar när ditt företag växer - se därför till att du väljer en mjukvara som inte kommer att begränsa dig längs vägen. Lyckligtvis har de flesta leverantörer fått sig ett ansiktslyft på senare tid vad gäller UI. Användargränssnitt och användarupplevelsen har under de senaste åren drastiskt förbättrats.

Saker att tänka på när du väljer ditt CRM-system

Det finns många saker som du bör tänka på när du ska välja vilket CRM-system din organisation ska använda. Å ena sidan finns de stora leverantörerna såsom Salesforce och Microsoft Dynamics som försöker bygga ekosystem med integrerade app-miljöer. Å andra sidan har leverantörerna på CRM-marknaden blivit fler. Pipedrive är en av de drivande leverantörerna på marknaden som under de senaste åren har erbjudit prisvärda lösningar som är enkla att använda. För att göra valet lite enklare har vi listat tio leverantörer som vi har identifierat som starka val.

>> Upptäck 10 smarta CRM-system

2. Sales intelligence och prospektering

Sales intelligence avser ett brett utbud av teknologier som hjälper säljare att hitta, bevaka och förstå information om prospekts och befintliga kunders dagliga verksamhet.

Sales intelligence möjliggör för säljare att göra detaljerade sökningar om företag som använder specifik realtidsdata. Såsom firmografisk data, teknografisk data och köpsignaler. Marknaden för sales intelligence innehåller två olika delar: 1) företagsdata och 2) kontaktdata.

Sales intelligence verktyg gör mer än att bara ge dig ett telefonnummer eller en mejladress. Sales intelligence kan ge dig kontextuell information som omger dina kontakter, som exempelvis ett företags köphistorik, nuvarande kontrakt, företagsmål och digitala fotavtryck.

Den genomsnittliga köpprocessen inkluderar i genomsnitt cirka sju personer. Som en modern säljare måste du alltså vara relevant i varje konversation för att kunna skapa enighet bland en större grupp intressenter. Sales intelligence hjälper säljare med att veta exakt vem de ska prata med, vad de ska prata om och när de ska nå ut till dem. All relevant information måste kunna ligga tillgängligt för dem när de ska ha konversationen.

Sammanfattningsvis så eliminerar sales intelligence de tidigare manuella processerna av att lokalisera de relevanta insikterna som du behöver. Verktyget verifierar samtidigt datan så att den är korrekt så att du kan få en detaljerad överblick över varje prospekt. De flesta verktygen har notifikationer som meddelar sina användare om organisatoriska förändringar som kan öppna upp för nya möjligheter. Eller så kan du få notiser från när  förändringar som gör att ett företag stämmer överens med din beskrivning av en drömkund har skett.

Vad är nytt?

Inom sales intelligence så spelar lokal data en central roll. Detta ger en mer geografiskt fragmenterad effekt än andra verktyg. Exempelvis är det en utmaning på den europeiska marknaden att förvara kontaktinformation i och med lagstiftningen om GDPR. Samtidigt finns det en hel del konsolidering inom detta område, som med DiscoverOrgs senaste förvärv av en annan stor aktör, Zoominfo.

Det kommer fortsätta att dyka upp nya dataset som effektiviserar och specialiserar prospektering. Intentdata är ett av de senaste exemplen, liksom branschspecifika datakällor såsom fastighetsdata, kreditvärderingar eller fordonsinformation.

En ung och utvecklande vertikal

Som redan nämnts så är sales intelligence fortfarande ganska nytt och relativt odefinierat. Detta gör att det är långt ifrån enkelt för en förstagångsköpare att jämföra olika tjänster och bestämma vilken lösning som passar ens företag. Till hjälp har vi valt ut de mest kraftfulla sales intelligence verktygen i en lista här nedan.

>> Upptäck 10 smarta sales intelligence- och prospekteringsverktyg

30-page Guide to Real-Time Sales | Vainu

3. Sales acceleration

Sales acceleration är ett strategiskt initiativ för att ha fler säljsamtal, förkorta säljcykeln och/eller stänga fler affärer. Sales acceleration syftar till att påskynda försäljningen genom att automatisera administrativa uppgifter och göra säljprocessen smidigare.

Hastighet utan kontroll är dömt att misslyckas. Sales acceleration teknologi hjälper säljare att förbättra både effektivitet och effekten av dina säljinsatser. Dessutom bidra till ett högre engagemang och bättre organisation genom hela försäljningens ekosystem. Detta liknar, men skiljer sig samtidigt från, målet med sales enablement som fokuserar på säljbeteenden samt att utrustar säljare med kvalitetsmaterial, möjligheter och bästa praxis. Vissa leverantörer använder dessa termer synonymt.

Vissa hävdar till och med att sales acceleration är mer av ett paraplybegrepp för alla verktyg som hjälper säljare att ta reda på vilka företag de ska närma sig och/eller bedriva uppsökande B2B-försäljning mot. Coachingverktyg, e-postbevakning, verktyg för framtidsanalyser, programvara för säljengagemang och samtalsverktyg för utgående försäljning, är för att nämna några av alla verktyg som tillhör denna kategori av teknik.

Vad är nytt?

Sales acceleration är en kategori där globala ledare såsom SalesLoft och Outreach, precis börjat dyka upp. Vi räknar med att se kontinuerlig innovation inom detta område eftersom det blir allt svårare att interagera med prospekt via traditionella metoder för varje år.

Säljare verkar tro på en systematisk, multikanals strategi, där du täcker alla baser för att få uppmärksamhet från rätt köpare. Att minimera det manuella arbetet genom automatisering är en viktig del i att hålla den uppsökande försäljning hanterbar.

Sales acceleration-marknaden består av ett brett utbud verktyg med ett brett utbud av funktioner. Att hitta rätt verktyg för din organisation kan kännas lika lätt som att försöka hitta en nål i en höstack. För att underlätta ditt letande så har vi listat tio omfattande verktyg inom sales acceleration.

>> Upptäck 10 smarta verktyg inom sales acceleration

4. Sales gamification

Chansen är stor att du redan använder sales gamification på något sätt i ditt företag. Försök hitta ett säljteam som aldrig kört en tävling för att öka försäljningsaktiviteten. Via tävlingar och topplistor syftar programvaror inom sales gamification till att boosta säljarnas motivation och prestation för att få ut det mesta möjliga av ett säljteam.

Sales gamification låter försäljningschefer välja vilka siffror och KPIer deras säljare ska mätas på och verktyget kommer att rangordna säljarna baserat på deras framgång inom de valda områdena. De flesta verktygen erbjuder ett rangordningssystem där de anställdas poäng visas i realtid, baserat på data som hämtas från teamets CRM-system. Den vanligaste och mest traditionella formen av säljtävlingar är topplistor som rangordnar säljarnas prestationer. Vissa mjukvaror har mer komplexa tävlingar så som en-mot-en-utmaningar och minispel för att förbättra individuella färdigheter och prestationsmål.

Genom att göra datan tillgängliga för hela företaget förstärker du tävlingsandan mellan säljarna och motiverar dem till en “play-to-win”-kultur. Detta tillåter även dina säljare att se vilka områden de presterar inom och vilka de ligger efter i. Förhoppningsvis uppmuntrar det dem att lägga ner mer arbete på de säljaktiviteter som behövs för att förbättra sina resultat.

Försäljningsavdelningen är inte den enda som använder sig av sales gamification. Flera leverantörer har inkluderat funktioner som fungerar lika bra till att förbättra prestationer inom andra team såsom kundsupport och HR.

Två viktiga saker du ska överväga innan du investerar är, a) det finns en gräns för hur mycket tävlingar du bör ha inom ditt säljteam och b) den administration som krävs av försäljningschefen för att hålla igång tävlingarna måste vägas upp av vinningarna från en förbättrad företagskultur och ökade försäljningsresultat.

Vad är nytt?

Vi tror att tävlingselement kommer att integreras ytterligare i befintliga säljprocesser samt inom andra kategorier av säljverktyg, till exempel CRM-system. Bli inte förvånad om företag inom denna grupp blir förvärvade av större spelare från andra kategorier inom en snar framtid.

Vi har också sett ett ökat intresse för coaching-verktyg inom dessa typer av plattformar, där förslag ges baserat på insikter från plattformen.

>> Upptäck 10 smarta verktyg inom sales gamification

5. Sales analytics

Sales analytics är en term som används för att beskriva de verktyg och system som gör det möjligt för säljare och chefer att effektivt spåra, utvärdera och förbättra sina prestationer inom olika försäljningsaktiviteter. Men även för att förutsäga trender och resultat, samt hitta relevanta insikter. Försäljningschefer får en detaljerad vy och kan dela upp försäljningen i överskådliga delar så att de ser inom vilka segment säljare, produkter och kampanjer fungerar bäst och vart det finns rum för förbättring.

I eran av “big data” har sales analytics blivit en viktig del för alla försäljningsrapporter. Istället för att manuellt samla in statistik från ett virrvarr av kalkylark, ger sales analytics försäljningschefer möjlighet att komma åt data systematiskt, på ett och samma ställe.

Sales analytics-system implementeras vanligtvis ovanpå ett CRM och använder algoritmer som baseras på existerande data för att avslöja insikter. Vissa system fungerar både som ett CRM-system och som ett analysverktyg.

Användandet av sales analytics växer snabbt inom hela affärsvärlden. Tidigare var det främst större företag som nyttjade denna typ av teknologi men tack vare ökningen av SalesOps-roller i små och medelstora företag har användningen av sales analytics vuxit även inom detta segment på sistone.

Vad är nytt?

För varje år blir försäljning och marknadsföring mer datadrivet än tidigare. Denna trend antyder att det kommer att finnas fler och fler aktörer och innovationer inom sales analytics-kategorin.

Förutom att analysera data och komma med rekommendationer verkar det finnas en ny kategori som har sales operations specifikt i åtanke. Dessa plattformar verkar ha mer holistiska funktioner när det gäller att tillgodose alla behov inom SalesOps-rollen.

>> Upptäck 10 smarta verktyg för sales analytics

Free Sales Activity Tracking Spreadsheet

6. Videokonferenser

Fler och fler säljorganisationer använder online-möten för att visa en demo och/eller dela sina erbjudanden. Det är lättare att bygga förtroende med någon du möter ansikte mot ansikte men fördelarna med online-möten är tydliga.

Videokonferensverktyg hjälper till att minska skevheter i kommunikationen för anställda som jobbar på distans, potentiella prospekt eller utomstående intressenter, oavsett resemöjligheter. Du kan använda verktygen till att stämma av med en kunder, ha stora konferenssamtal, externa möten och presentationer.

Det finns flera videokonferensverktyg som erbjuder ytterligare funktioner utanför själva videofunktionen, såsom fildelning, whiteboards och skärmdelning, ljudsamtal utan video samt inspelningsfunktioner. Vissa leverantörer erbjuder även integrationer till andra system såsom marketing automation och CRM. Detta för att kunna synkronisera affärsinformation till relevanta konferenser vilket öppnar upp för mer effektiva uppföljningssamtal samt uppdateringar av kontakter.

Aktörer såsom Skype och WebEx har nyligen sett en ökning bland nya lösningar som konkurrerar om plats på marknaden. Många av de senaste lösningarna på marknaden är moln- eller applikationsbaserade tjänster som fungerar med en stödjande hårdvara. Flera av de ledande verktygen för webbkonferenser erbjuder en kostnadsfri testversion.

På grund av det stora antalet programvaror för videokonferenser som finns tillgängligt idag kan det vara både tidskrävande och stressande att hitta rätta utifrån dina behov. Nedan hittar du en lista över de tio bästa programvarorna för videokonferenser att överväga.

Vad är nytt?

Fram tills nyligen har tekniken inom videokonferensplattformar varit en slagpåse för säljare på grund av dess opålitliga anslutning och bristande ljud- och videokvalitet. Lyckligtvis har leverantörerna inom detta utrymme lyckats höja kapitalet och utvecklat sina verktyg så de bättre möter användarnas förväntningar. 

Det finns gott om starka leverantörer inom detta område och vi har sett många säljare med ett par olika alternativ till hands utifrån behov och preferenser. Liknande som för CRM så kan vi förväntar oss att det finns tydliga ledare inom olika segment som kommer att vara mer framträdande än andra baserat på olika affärsmodeller och standard.

>> Upptäck 10 smarta verktyg för videokonferenser

7. E-signering och dokumenthantering

E-signering är precis vad det låter som, en digital version av en underskrift på papper. E-signering och dokumenthantering gör det möjligt att på ett säkert sätt samla in signaturer av elektroniska dokument, till exempel försäljningsavtal och förslag.

Den här typen av programvara hjälper till att effektivisera administrativa uppgifter och minska omkostnaderna genom att tillhandahålla en översiktlig vy över varje avtalsprocess.

Flera av de lösningar som fokuserar på detta område erbjuder möjligheten att i realtid se när och hur en kund interagerar med ett specifikt dokument. Vissa säljare ringer upp beslutsfattaren när de får ett notis om att ett prospekt har öppnat ett dokument. Även om detta är okej utanför EU så måste säljare med prospekt med bas i någon av EUs medlemsländer ta de nya GDPR-begränsningarna i beaktning innan de använder sig av en bevakningsfunktion. För att spåra en persons e-postaktivitet kräver GDPR att du har ett godkännande, innan du aktiverar bevakning.

De flesta plattformar inom e-signering och dokumenthantering ger användaren notiser om kritiska datum som kan påverka ett kontrakt, till exempel utgångsdatumet för en förnyelse av ett kontrakt. Vissa mindre avancerade tjänster erbjuder enbart mallar där användaren kan skapa och lagra sina kontrakt. Andra mer avancerade mjukvaror erbjuder verktyg för att skapa och hantera kontrakt elektroniskt och har automatiserat den digitala hanteringen av ett kontrakt under hela dess livscykel. Flertalet leverantörer väljer att integrera med tredjepartsapplikationer såsom ett CRM-system.

Vad är nytt?

De som var tidigt verksamma inom detta område fokuserade främst på att kunna erbjuda ett digitalt alternativ till den traditionella signeringsprocessen som sker för hand. På senare tid så har leverantörer börjat fokusera mycket mer på att inkludera samarbeten med: chattfunktioner, dokumenthantering, prediktiva analyser, och så vidare. Vi tror att snart så kommer de flesta samarbeten med mjukvaror som hanterar dokument att ske i själva plattformen, allt för att försöka säkerställa en snabbare process.

Dessutom tror vi att eftersom större bolag byter till e-signering, så kan vi förväntar oss att säkerhetsprotokollen kommer att bli hårdare för företagsverktyg. Ny teknologi såsom blockkedjor kommer att kunna underlätta detta.

På senare tid har vi börjat se fler lösningar för e-signering och dokumenthantering på marknaden som är avsedda för säljteam. Dessa verktyg kan även vara användbara för skicka viktiga försäljnings- och marknadsföringsdokument. För att du ska hitta rätt leverantör för dina behov så har vi samlat de tio bästa verktygen inom denna kategori.

>> Upptäck 10 smarta verktyg för e-signering och dokumenthantering

8. Account-based marketing

Account-based marketing (kontobaserad marknadsföring på svenska) ger marknadsförare möjligheten att bygga skalbara och personliga marknadsföringskampanjer, mäta resultat mot mål samt påvisa påverkan på intäkter. Att tillämpa metoden account-based marketing innebär att ni ska koncentrerar er på specifika högt värderade konton och driva riktade, personliga kampanjer mot dessa. Inriktningen och meddelandet i marknadsföringen baseras på specifika attribut från era utvalda konton.

Strategin för account-based marketing handlar om att du ska skifta fokus från höga volymer av prospekt till få utvalda konton som passar perfekt för din produkt eller tjänst.

Programvaror för account-based marketing gör att marknadsförare och säljare kan vara mer skräddarsydda än sina mer generella konkurrenter. Till exempel genom att tillåta sina användarna skapa personliga köpresor. Du har med andra ord möjligheten att erbjuda besökare på din hemsida att ta skräddarsydda vägar, vilket gör dem mer benägna att navigera sig igenom dem.

ABM återvänder starkt

Termen account-based marketing introducerades först på 90-talet; dock blir metoden användbar först när den har stöd från rätt kombination av verktyg och processer. Därför är det inte förrän på senare tid som denna metod, tack vare de senaste årens uppsving av leverantörer för ABM-programvara, har ökat i popularitet.

För att lyckas med en account-based marketing strategi måste du ha en etablerad strategi för inkommande leads Med en tydligt definierad målgrupp kan din marknadsavdelning kategorisera och utvärdera leads, och flytta dem längre fram i säljprocessen. Det hjälper även marknadsförare att skapa innehåll som riktar sig till specifika utmaningar inom utvalda målkonton.

Vad är nytt?

Account-based marketing är en av de svårare kategorierna att definiera: vissa leverantörer fokuserar på företagsdata som ska hjälpa dig att fokusera dina kampanjer på rätt företag, medan andra fokuserar mer på hur du ska gå tillväga för att interagera med din målgrupp när du har en företagslista redo. Men i slutet av dagen så är alla dessa mjukvaruleverantörer potentiella distributörer för account-based marketing, beroende på företagets behov och affärssituation.

Framöver förväntar vi oss ännu tydligare holistiska lösningar för account-based marketing, samt specialiseringar inom specifika branscher, såsom Jabmo med tillverkare.

>> Upptäck 10 smarta verktyg för account-based marketing

9. Marketing automation

Det finns i regel två sätt som en försäljningsmöjlighet inleds via: antingen att säljaren hittar köparen eller så söker köparen upp säljaren. Marketing automation och verktyg för leadsgenerering syftar till att bidra till det senare.

Denna typ av programvara gör det möjligt för företag att effektivisera flöden och optimera strategier genom att automatisera marknadsföringsuppgifter såsom e-postkampanjer, inlägg i sociala medier och leadsgenerering. Dessa aktiviteter bidrar till att bygga upp en rik kontaktdatabas via konverteringar. Oftast kommer de från när en person lämnar sin kontaktinformation samt företagsinformation om företaget de arbetar för i utbyte mot värdefullt innehåll från ditt företag.

När en ny kontakt når marketing automation plattformen bör verktyget hjälpa dig som marknadsförare att kvalificera och prioritera dessa leads samt vårda dem tills de är redo att släppas vidare till en säljare. Det är oftast marknadsavdelningar som använder sig av marketing automation. Det är dock viktigt för säljteam att förstå de automatiserade funktionerna eftersom liknande lösningar även är applicerbara inom försäljning.

En viktig komponent inom denna programvara är att tillhandahålla analysfunktioner för att kunna mäta effekterna av en hel kampanj över olika segment och kanaler. Dessa funktioner kan mäta olika kampanjers effekt på marknadsavdelningens KPI:er, ROI samt vilken påverkan kampanjerna har på företagets intäkter.

Men vi vill höja ett varningens finger, marketing automation är inte en lösning som du kan “set and forget”. Denna programvara hjälper ditt marknadsteam att automatisera flera tidskrävande uppgifter men du kommer fortfarande att behöva mänsklig skicklighet. Bland annat så krävs konsekventa manuella kontroller av dina automatiserade arbetsflöden för att du ska kunna hålla dina utgående meddelanden aktuella. Undvik att falla i de vanliga fallgroparna med "över-automatisering."

Vad är nytt?

Ett CRM ofta är den första investeringen inom säljverktyg men marketing automation kommer på en tät andraplacering. De största leverantörerna inom marketing automation fungerar numera ofta som ett tillägg till ett CRM-system eller så erbjuder de CRM-funktionaliteter själva.

En intressant trend inom marknadsföring verkar vara att det publiceras mer och mer “olåst” innehåll. Även om det är lättare för prospekt att ta del av öppet innehåll så kommer du som marknadsförare fortfarande att behöva låsa visst innehåll för att kunna få in kontaktinformation och leads till din marknadsföringsdatabas.

För att du istället ska kan fokusera på kreativa lösningar samtidigt som du förbättrar din closing rate och kvaliteten på dina potentiella leads så har vi listat vilka tio kraftfulla verktyg du borde känna till.

>> Upptäck 10 smarta verktyg inom marketing automation

10. Kundtjänst

Verktyg inom kategorin kundtjänst hjälper ett företag att hantera inkommande och utgående kommunikation över flera kanaler, samt levererar effektiv service och löser problem. Helpdesk, live-chatt, social kundservice och programvara för klagomålshantering, är några av de tjänster som tillhör denna kategori. Tack vare inbyggda analysfunktioner kan du med denna typ av teknologi spåra alla era kunders ärenden samt få bättre förståelse för deras responstid.

Även om det inte finns någon allomfattande definition av kundtjänst-programvara så har de flesta leverantörer inkluderat funktioner som vidaredelning av ärenden, instrumentpaneler med statistik, automatisk deltagande och fler därtill. Flera av verktygen har även en funktion som meddelar användaren när ett av deras viktigaste konton skickar in ett ärende.

Leverantörer inom segmentet chatt-verktyg som erbjuder chattfunktion via en app har blivit mer populära på senare tid. Detta eftersom de tillåter användare att ge kundsupport i realtid, så att chattsamtal kan omvandlas till försäljningsmöjligheter. Många verktyg inom detta segment bygger applikationer såsom chatt-robotar som kan kvalificera nya leads och boka in möten i säljarnas kalendrar. Eftersom de flesta av dessa robotar använder maskininlärning blir de bättre för varje dag, tack vare den data som de samlar in.

Vad är nytt?

I denna kategori har vi inkluderat både lösningar för kundengagemang såväl som customer success plattformar för att du ska kunna följa och hantera kundrelationerna. Vi tror att dessa över tid kommer att slås samman och erbjuda heltäckande CRM-liknande funktioner som hjälper till att bygga en övergripande kontaktdatabas inom bolaget. Vissa stora leverantörer (FreshSales, ZenDesk) har redan denna typ av erbjudande.

En alltmer populär typ av programvara

Tidigare så har endast företag som genomför ett stort antal kundundersökningar utnyttjat kundservice och support-system. Företag med ett mindre antal kunder använde fortfarande e-post och telefon som sina primära verktyg för att hantera kundsupportärenden. Den snabba utvecklingen av teknik har gjort att kundtjänstlösningar blivit mer prisvärda vilket har gjort att användandet av denna typ av verktyg har vuxit i alla affärssegment.

Det finns hundratals olika programvaror inom kundservice att välja mellan och de varierar i storlek, plattformstyp, kompatibilitet och funktionalitet. För att göra det lättare för dig att välja rätt verktyg för ditt företag så har vi listat tio kraftfulla verktyg inom denna kategori.

>> Upptäck 10 smarta verktyg inom kundtjänst

Subscribe to Vainu’s Newsletter

10 typer av säljverktyg som du måste känna till 2021 Eduardo Alonso

Taco enthusiast and obsessive record collector. Straight outta Madrid.