Hur insikter från ett bolags tekniska portfölj kan öka din försäljning

Du kan bara ta kontakt med ett visst antal prospekt per dag. Väljer du fel kommer du att slösa bort värdefull tid på leads som inte gynnar vare sig dig eller ditt företag.

Tillgång till rätt datapunkter ger dig möjligheten att ta datadrivna beslut och öka din hit rate genom hela säljprocessen.

Vilken data du ska fokusera på beror på vad du säljer och hur du har strukturerat din säljorganisation. Det finns dock två huvudsakliga datakategorier som varje säljorganisation kan använda för att få bättre kunskap om de konton man bearbetar och bör bearbeta:

  • firmographics – företag, omsättning, bransch, adress, antal anställda etc.
  • technographics – webbtekniker som används, digitaliseringsnivå, hur hemsidan är byggd etc.

För företag som säljer tekniska lösningar förser technographic-data säljarna med mer värdefull kunskap om hur deras kunder och prospekt arbetar och vilka utmaningar som håller dem vakna om natten. Trots det fokuserar många säljare inom denna bransch fortfarande nästan uteslutande på firmographic-data när de ska identifiera vilka företag de ska fokusera sina resurser på.

Vill du hitta alla prospekt som matchar din drömkundsprofil? Be om en demo nu!

3 SÄTT ATT PROSPEKTERA MED TECHNOGRAPHIC-DATA

Fokusera på väl digitaliserade företag

Vi på Vainu har tagit fram ett digitaliseringsindex för våra prospekt för att de ska kunna utvärdera företags övergripande tekniska mognad. Det går lätt att hitta de mest, eller minst, digitaliserade företagen inom en viss SNI-kod eller med andra specifika egenskaper. Om du säljer ett tekniskt avancerat verktyg kan du rikta in dig på de företag som med störst sannolikhet är redo att ta sig an din lösning. Tror du istället att ditt verktyg passar bäst för de företag som ännu inte kommit så långt i sin digitalisering kan du lätt hitta dem också.

find highly digitalized companies

Rikta in dig på de företag som använder en specifik webbteknik

Har din mjukvara en stark integration till Salesforce? Eller, erbjuder du tjänster inom webbdesign för hemsidor byggda i WordPress eller något annat specifik CMS? Famla inte i blindo, använd Vainus teknikfilter för att hitta de företag som använder en viss webbteknik. Rikta in dig på de företag som kan få störst värde av ditt erbjudande och skräddarsy din säljpitch baserat på deras karaktärsdrag.

Fin companies using a certain technology

Gallra bort de företag du inte ska slösa tid på

Erbjuder du ett webbaserat chattverktyg? Din produkt har troligtvis många fördelar jämfört med dina konkurrenters, men det är oftast lättare för ditt säljteam att få till en deal med de företag som inte redan har en prenumeration på en tjänst som motsvarar din. Hitta de företag inom en viss bransch, med valda egenskaper som inte använder en viss teknik genom att använda Vainus exkluderande sökfunktion.

Exclude companies using a specific technology

BONUSTIPS: Få notifikationer när rätt timing uppstår

Med Vainus notifikationsfunktion låter vi dig veta när ett företag genomgår någon form av förändring knuten till ett av våra hundratals filter. Följ när ett företag i din målgrupp börjar använde ett nytt tekniskt verktyg och anpassa dina sälj- och marknadsföringsinsatser därefter.

Get notified when a company make changes in it's tech stack

Topics: B2B Sales

Erika Granath

Vainu's Content Marketing Manager. Grew up next to Sweden's largest cookie factory. Love cookies (of course), ping pong tournaments and word jokes.