Asiakkuuksien hallinta

Asiakkuuksien hallinta helpottuu huomattavasti, kun sinulla on kaikki olemassa oleva tieto käytössäsi ja pystyt reagoimaan tapahtumiin nopeasti.

Viisi parasta CRM-järjestelmää

Teknologia on kiistattomasti muuttanut tapaamme tehdä myyntiä.

Mietitään asiaa vertauskuvallisesti. Maata viljeltiin ennen käsin ja eläinten avulla. Nykypäivänä maanviljely tällä tavalla on lähes mahdotonta, jos haluaa tehdä voittoa (joka on edellytys useimmille yritykselle), koska teknologia mahdollistaa paljon tehokkaamman toiminnan. Sama pätee teknologian hyödyntämiseen myynnissä. Ennen pärjättiin puhelimen, muistivihon ja luovuuden avulla, mutta nykypäivänä digitaaliset työkalut, kuten CRM-järjestelmät ovat vakiintuneita myyjän apuvälineitä. Itseasiassa CRM:n omistaminen on edellytys myyntiorganisaatiolle, joka tahtoo pysyä mukana kilpailussa.

Erilaisia CRM-järjestelmiä eritasoisilla ominaisuuksilla on tuhottomasti. Pääasiallisesti jokainen kuitenkin mahdollistaa yrityksen myyntiprosessin ja myyntisyklin vaiheiden hallinnan. "Järeämmät" vaihtoehdot mahdollistavat usein tehokkaamman automaation, raportoinnin ja ennustamisen. Ennen kuin valitset yrityksellesi parhaan CRM-järjestelmän, mieti tarkkaan mitä tarvitset nyt ja tulevaisuudessa.

Käydään seuraavaksi läpi CRM-järjestelmän perusominaisuudet ja lista viidestä parhaasta CRM-järjestelmästä, jotta valinnan tekeminen on sinulle helpompaa.

Ps. CRM eli Customer Relationship Management tarkoittaa asiakkuudenhallintaa.

Key Account Manager ja big datan hyödyntäminen

Suomessa on tuhansia Key Account Managereja. Nämä asiakkuustiimien konkarit ovat usein vastuussa yrityksen tärkeimmistä asiakkuuksista. Osa Key Account Managereista kantaa merkittävääkin myyntivastuuta kun toisilla taas korostuu asiakkuuksien hoito huomattavasti myyntituloksia enemmän.

Asiakaskeskeisyys on myytti

Tuskin löytyy montaa yritystä, jotka eivät nimeäisi asiakaslähtöisyyttä tai asiakaskeskeisyyttä yhdeksi toimintansa lähtökohdista. Organisaatioiden sisäisissä palavereissa on muodikasta nostaa esille kysymys "miten tämä vaikuttaa meidän asiakkaisiin" ja toimitusjohtaja avaa asiakastilaisuudet kertomalla kuinka ilman teitä ei olisi meitä ja kuinka teille me tätä meidän juttua tehdään.

Sivu 1 / 1 All posts