3 x

Vähemmän aikaa prospektointiin

3

Uutta markkina-aluetta

1 600

Asiakasyrityksen jatkuva monitorointi
Technopolis

Technopolis tarjoaa toimitiloja erikokoisille yrityksille 17 yrityskampuksella Pohjoismaissa ja Itämeren alueella.

technopolisglobal.com/fi

Päätoimipiste

Helsinki

Toimiala

Toimitilat

Henkilöstö

224

Jaa tämä asiakastarina

Technopoliksen ja Vainun yhteistyötä on jatkunut miltei kolme vuotta ja vuonna 2016 kokeilujaksolle otettu prospektointityökalu tukee nyt konsernin laajentumista uusille markkina-alueille. Päivittäisessä käytössä Vainu maksimoi Technopoliksen tilojen käyttöastetta ennakoimalla nykyisissä asiakkaissa tapahtuvia muutoksia, jonka lisäksi työkalu on oleellinen osa uusasiakashankintaa.

Technopolis tarjoaa yrityksille toimitiloihin liittyviä joustavia kokonaisratkaisuja. Toimintaa on 17 kampuksella, joissa majaansa pitää 1 600 asiakasyritystä ja niiden 50 000 työntekijää. Yritys laajentuu kovaa vauhtia ja uusia asiakasyrityksiä on tärkeää löytää nopealla tahdilla. Ennen Vainua yritystietoon liittyvät kotiläksyt tehtiin paljolti manuaalisesti ja ostettu yritystieto oli usein vanhentunutta. Vainun avulla Technopoliksen myyjillä on aina ajankohtainen tieto käytettävissä ja yrityksen muuttuviin tarpeisiin voidaan reagoida välittömästi.

Käyttöasteen maksimointia Vainun datan avulla

Tampereen aluejohtaja Henri Rantalainen kertoo Technopoliksen haluavan olla tavallista aktiivisempi vuokraisäntä. Technopolikselle on tärkeää olla jatkuvasti kartalla nykyisten asiakasyritysten ja potentiaalisten asiakkaiden muutoksista. "Aina kun asiakas kasvaa tai heidän toimintansa muuttuu, me voimme helposti tarjota heille kyseiseen tilanteeseen isompaa, pienempää tai eri tyyppistä toimitilaa palveluineen", Rantalainen selittää.

Uusasiakashankinnan puolella Rantalainen näkee Vainun tärkeänä elementtinä sekä asiakkuuksien kvalifioinnissa että asiakkaalle sopivan palvelun tarjoamisessa: "Kun me saamme vainun asiakkaasta, me reagoimme todella nopeasti ja hyödynnämme Vainusta saatavaa tietoa, jotta voimme räätälöidä tarjouksemme ja sen hyödyt sopimaan juuri kyseiselle asiakkaalle ja heidän tilanteeseensa." Myös Vainun ulkopuolelta tulleet liidit käytetään aina Vainun kautta: "Vainusta näemme heti, onko tämä yritys sellainen kenelle uskomme voivamme tarjota lisäarvoa", Rantalainen kiittää.

Technopoliksella - kuten kaikilla aktiivisilla myyntiorganisaatioilla - on aina seurannassa tiettyjä houkuttelevia asiakkuuksia. "Asiakkaalla voi olla pitkä vuokrasopimus, ja vaikka tiedämme, että asiakas olisi valmis tulemaan meille, se ei välttämättä ole mahdollista pariin seuraavaan vuoteen. Näissä tapauksissa me laitamme asiakkaan tarkkailulistalle ja saamme Vainun kautta sähköpostimuistutuksia tärkeistä tapahtumista", Rantalainen kertoo.

Vainu perkaa uudet markkina-alueet

Tarja Repo edustaa Technopoliksen markkinointia ja on ollut mukana toiminnassa Vainun käyttöönotosta lähtien. "Huomasimme työkalussa potentiaalia jo heti alusta alkaen ja sen kehittyminen vuosien aikana on ollut vakuuttavaa. On mahtavaa, että avointa dataa pystytään hyödyntämään automatisoidusti ilman, että siihen kuluu resursseja. Myös datan ajantasaisuus on parempi kuin vastaavilla toimijoilla", Repo kertoo.

Niiden kolmen vuoden aikana, joina Technopolis on ollut Vainun asiakkaana, on yritys jatkanut laajentumistaan uusille markkinoille. Ruotsiin laajentumisessa markkinapotentiaalia perattiin Vainun avulla. "Teimme kilpailija-analyysia ja tunnistimme sieltä potentiaalisia asiakkuuksia sekä ruotsalaisista että suomalaisista yrityksistä, jotka toimivat Ruotsissa", Repo kertoo ja jatkaa, "Samalla periaatteella tehtiin Tanskan sekä Norjankin laajentumiset."

Technopolis Tarja ja Henri

Toivoisitko samanlaisia tuloksia? Pyydä demo nyt!


"Kun me saadaan vainu asiakkaasta, me reagoidaan todella nopeasti ja hyödynnetään Vainusta saatavaa tietoa, jotta prospekti ymmärtää Technopoliksen konseptin ja sen hyödyt juuri heille siinä kyseisessä tilanteessa."

Henri Rantalainen
Henri Rantalainen

Myyntijohtaja, Technopolis Tampere


Google-talkoot ovat ohi!

Pelkästään yksittäiseen asiakkaaseen liittyvien kotiläksyjen tekeminen on ilman Vainua huomattavan hidasta. "Googlettamalla asiakasyrityksen kokonaistilanteen selvittämiseen kuluu helposti kolminkertainen työmäärä", Rantalainen arvoi. Vainun avulla Technopolis seuraa 1600 yrityksen asiakaskantaa ja tarjoaa heille ennakoidusti palveluita signaalien ja tapahtumien perusteella. Vainun automatisoitua tiedonhaun, on myyjien ollut mahdollista keskittää energiansa asiakkaiden palvelemiseen.

Toimitilojen käyttöaste on Technopoliksen liiketoiminnan kannattavuuden kannalta erittäin tärkeä. Siksi on tärkeää optimoida paitsi uusasiakashankinnan tehokkuus, myös nykyisten kasvavien asiakkaiden seuraaminen Vainun avulla.

Vainun avulla asiakasyrityksissä tapahtuvia muutoksia seurataan automatisoidusti ja kasvavalle yritykselle voidaan tarjota suurempia toimitiloja ennenkuin sitä osataan edes kysyä.