20%

Økning i First Call Hit Rate

20%

Redusering i kontaktvolum

1,500,000€+

Sparte utgifter
LocalTapiola

LocalTapiola Group er en gjensidig gruppe av selskaper eid av sine kunder. LocalTapiolas produkter og tjenester omfatter skade-, livs-, og pensjons-forsikring, samt investeringer og sparingstjenester.

lahitapiola.fi/en/

Hovedkontor

Helsinki, Finland

Næring

Forsikring

Ansatte

3400

Del denne kundehistorien

LocalTapiola er et av de største forsikrings-selskapene i Finland, og en fornøyd Vainu-kunde. For omtrent ett år siden møtte LocalTapiola utfordringer med salg og kundeservice, og startet søket etter en løsning. De fant Vainu og begynte å samarbeide. Til i dag har Vainu spart dem mer enn 1.500.000 euro, ifølge deres finansdirektør, Sakari Pehkonen.

For bedrifter tilbyr LocalTapiola tjenester som hjelper dem å møte uventede problemer.

«Vi gir dem flere sunne år, og hjelper dem å nå økonomisk uavhengighet,» sier Pehkonen.

For et år siden skjønte Pehkonen at salget og kundeservicen ikke gikk jevnt og godt nok, noe som truet deres løfte om service. Fra kundeopplevelsessiden tok selskapets interne prosesser for lang tid, mens kundemøtene var ineffektive på grunn av at selgerne visste for lite om kunden. Videre økte kostnaden av salgsprosessen raskere enn fortjenesten fra selve salget.

AI-drevet kundedata

LocalTapiola brukte tre måneder på å finne ut av problemet, og forstod til slutt at de trengte mer data om sine kunder.

"Løsningen vi fant var å starte et samarbeid med Vainu," sier Pehkonen.

Vainu gir LocalTapiola bedriftenes data og analyser, som deretter integreres med egne BI- og CRM-data. Alt dette kombineres med en AI-drevet teknologi som kalles Vainu View, som gir et omfattende blikk på kunden når den kontaktes.

"Løsningen gir oss helt nye måter å ta vare på våre kunders behov," forklarer Pehkonen.

"Vi vet nå hvordan virksomheten deres går, hva som er skrevet i nyhetene, og om de for eksempel har nye folk som kommer inn i selskapet, som gir oss mye informasjon å snakke om," oppsummerer Pehkonen.

Vil du oppnå lignende resultater? Be om en demo nå!


"Vi har økt møtebooking på første kontakt fra 75% til rundt 90%. Vårt volum av kontakter er redusert med ca. 20%, og vårt nettoresultat kan regnes i millioner ved årets slutt.” Og vi har nettopp startet!"

Sakari Pehkonen, LocalTapiola Financial Director
Sakari Pehkonen

Financial Director


Millioner spart i utgifter

Ved hjelp av Vainu har LocalTapiolas salg- og kundeservice forbedret fart og kvalitet, og også spart på utgifter.

"Vår first call resolution har gått opp fra 75 % til rundt 90 %. Vårt kontaktvolum har gått ned omtrent 20 %, og vår netto fortjeneste kan regnes i millioner innen utgangen av året. Og vi har nettopp kommet i gang!" avslutter Pehkonen.