“Oavsett hur skicklig man är så är det omöjligt att hålla koll på alla de viktigaste förändringarna inom din kundportfölj, speciellt ifall du har fler än 100 kunder. Med Vainu så kan vi följa specifika förändringar som ofta öppnar upp för nya affärsmöjligheter för oss, såsom nya expansioner.” - Antti Konkari, 3StepIT
3stepIT

3stepIT hjälper organisationer att på ett hållbart sätt hantera hela IT-livscykeln, från införskaffande, förvaltning och uppdatering av IT-tillgångar.

3stepit.com/

Huvudkontor

Helsingfors, Finland.

Bransch

Andra företagare, vetenskapliga samt tekniska aktiviteter.

Anställda

Nära 400 st totalt.

Dela denna kundberättelse

3stepIT är ett av Finlands mest framträdande ICT- företag och är specialiserade på hållbar IT-livscykelhantering. 3stepIT tillämpar cirkulär ekonomi: 97% av den utrustning som returneras säljs vidare begagnat via deras partners.

Vainu har samarbetat med 3StepIT sedan 2015. Det var Antti Konkari, Key Account Manager på 3StepIT, som introducerade Vainu för deras sälj- och kundteam. Teamen stod inför en utmaning till följd av deras snabba tillväxt: det var för tidskrävande och svårt att hålla koll på alla de företagsförändringar som skedde inom konton i deras ständigt växande kundportföljer. Således började 3StepIT söka efter en lösning som kunde förse deras nya säljteam med aktuell företagsinformation.

Som en aktiv säljorganisation, med en systematisk säljprocess och ett väldigt skickligt säljteam, så ville 3StepIT inte nöja sig med något annat än ett toppklassigt verktyg som kunde hjälpa de att prospektera på ett mer systematiskt sätt. Ett verktyg som även gör det enklare att hålla koll på förändringar bland befintliga kunder. 3StepIT behöver även kunna skydda personlig information och kunddata, vilket gjorde att de valde Vainu som samarbetspartner.

Tillgång till viktig företagsinformation genom Vainus notifikationer

Så vad förändrades när Vainu klev in i bilden? “Nuförtiden så har våra säljteam tillgång till ett bredare urval av företagsinformation. Inte bara fler datapunkter utan data som är aktuell, vilket såklart är väldigt viktigt för alla säljare”, förklarar Konkari. Han fortsätter, “möjligheten att snabbt kunna få en överblick av all nödvändig bakgrundsinformation om ett prospekt innan vi genomför någon form av outreach har gjort säljarnas jobb mer effektivt”. Säljteamet använder primärt Vainu för att identifiera företag som expanderar, och de får notiser via Vainu när fördefinierade parametrar når en viss nivå. Sälj- och kundteamen använder Vainu för att hitta lokala företag som är påväg att expandera utomlands.

Offentlig sektor är en av 3StepITs viktigaste segment. Ett annat värdefullt användningsområde för Vainu är att kunna följa offentliga anbud, kommande projekt och beslut via kommunernas och städernas mötesprotokoll. Nu får både sälj- och kundteamet notiser om exempelvis nya anbud som de bör ha koll på. Innan Vainu tog det alldeles för mycket tid och resurser att plöja igenom mängden mötesprotokoll. Med hjälp av Vainu kan säljare på ett systematiskt sätt följa utvalda eller kombinerade nyckelord som förekommer i protokollen eller anbuden. “Vi måste känna till varje kommande, relevant offentligt anbud som finns. Vainu sparar enorm tid för våra säljare och kundansvariga, och vi missar ingen företagskritisk information.”

3stepIT

En mer systematisk kundbevakning för ökad försäljning

Förutom att systematiskt följa offentliga anbud och mötesprotokoll så måste kundansvariga hålla koll på andra relevanta företagsförändringar inom deras växande kundportföljer. “Oavsett hur skicklig man är så är det omöjligt att hålla koll på alla de viktigaste förändringarna inom din kundportfölj, speciellt ifall du har fler än 100 kunder. Med Vainu så kan vi följa specifika förändringar som ofta öppnar upp för nya affärsmöjligheter för oss, såsom nya expansioner.” förklarar Konkari. Att 3StepITs säljare och kundansvariga får notifikationer om exempelvis nya möten eller rekryteringar av nyckelpersoner är guld värt.

Vidare är det viktigt för teamen att vara informerade om exempelvis konkurser för att kunna förhindra potentiella uppsägningar av avtal. “När vi ska förvalta olika kundportföljer, baserat på antingen antal kunder eller värde, så hjälper Vainu oss att prioritera och fokusera våra insatser på de som är viktigast för oss just nu. Vainus notifikationer hjälper oss att hitta nya möjligheter att göra affärer,” säger Konkari.

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


“När vi ska förvalta olika kundportföljer, baserat på antingen antal kunder eller värde, så hjälper Vainu oss att prioritera och fokusera våra insatser på de som är viktigast för oss just nu. Vainus notifikationer hjälper oss att hitta nya möjligheter att göra affärer”

Antti Konkari
Antti Konkari

Key Account Manager