3X

Snabbare prospektering

Upp till 1000

Berikade företag i CRM-systemet
Labroc

Labroc är ett finskt laboratorium som specialiserat sig på analys av betong och föroreningar.

labroc.fi/

Huvudkontor

Oulu, Finland

Bransch

Forskning och testning

Anställda

40

Dela denna kundberättelse

I början av 2020 tog Labroc fram nya försäljningsmål och KPIer som krävde en uppdaterad, genomtänkt säljprocess–och en ny uppsättning verktyg för att effektivisera säljares arbetsdag. Det befintliga, oorganiserade sättet att sälja var tidskrävande och frustrerande.

Labroc är ett finskt laboratorium som specialiserat sig på analys av betong och föroreningar. De arbetar mot företag i bostad- och infrastrukturprojekt under hela fastighetens livscykel. Konstruktionsbolag, designbyråer, ingenjörsbolag, rivningsentreprenörer, renoverare och betonganläggningar hör till deras kunder.

Efter att ha letat runt efter nya säljverktyg valde Labroc tillslut Vainu. "Det var en så kallad no-brainer. Vi behövde en lösning som kunde mata in aktuell företagsdata i vårt skräddarsydda CRM. Vainu var på rätt plats vid rätt tidpunkt för våra behov", säger Labrocs VD, Leo Partanen. Labroc var ute efter en lösning som enkelt skulle gå att integrera med det befintliga, högt anpassade CRM-systemet. Vainu var rätt leverantör att möta denna utmaning.

Vainu–en väsentlig del av säljtransformationen

Partanen förklarar hur det, innan Vainu, ibland tog dagar att förbereda prospektlistor för teamet. Dessutom, dessa tredjepartslistor var ofta fulla med föråldrad information. Det var en stor utmaning, men inte den enda. Även forskare, vars huvudansvar är att arbeta i labbet och analysera prover, säljer ibland på Labroc. Utan ett dedikerat säljteam ligger nyckeln till en framgångsrik säljprocess i enkelhet. Och det var Vainus största fördel.

Efter att ha omprövat hela säljstrategin valde Labroc att fördubbla antalet säljverktyg och implementera en mer systematisk säljprocess. CRM-användandet ökade och blev mer konsekvent; Vainu, eller närmare bestämt den realtidsdata som Vainu levererade, blev nyckeln till förändringen. "Vår transformation handlade om att skapa ett kristallklart mål och en rutin i vår säljprocess. Insikterna från Vainus data är idag grundläggande för teamets framgång på daglig basis. Arbetet som tog upp till två dagar innan tar nu ungefär två timmar” förklarar Partanen och refererar till den mest tidskrävande delen av säljprocessen; prospekteringen.

Labroc_jpg

CRM med konstant uppdaterad företagsinformation

Den banbrytande förändringen var gå över till automatisering. Genom att integrera Vainu med CRM-systemet får säljarna all information de behöver direkt i CRM:et, utan att behöva navigera mellan olika system. Tack vare databerikning, som sker per automatik i bakgrunden, kan Labrocs företagsdatabas hållas uppdaterad automatiskt med ständigt relevant realtidsdata från Vainu.

Integrationen mellan Vainu och CRM:et hjälper till att skapa dynamiska kundsegment som fungerar som grund för försäljningen. Innan den nya strukturen var på plats var det svårt att tilldela prospekt inom organisationen. "Vainus data i vårt CRM-system är fantastiskt. Det ger oss lugn och struktur i vårt dagliga arbete. Nu kan vi skapa nya kundsegment med flera filter och tilldela prospekt mer effektivt”, säger Partanen. “Vi har lyckats frigöra en betydande mängd tid från manuella arbetsuppgifter, som att sätta ihop prospektlistor, djupdyka i företagshemsidor och leta efter relevant information inför ett möte. Vi har nu mer tid för kundarbetet och vårt team vet vilka företag de borde vara i kontakt med.”

Enligt Partanen är den mest tydliga nyttan den enorma tid som sparas tack vare Vainu. Manuella, tidskrävande uppgifter sker nu automatiskt. Dynamiska, uppdaterade prospektlistor är synliga i CRM:et, och det är enklare att lägga till nya poster. För det tredje kan nödvändig företagsinformation, som finansiell information, nu kontrolleras direkt i CRM:et - och datan uppdateras alltid automatiskt.

Teamet bevakar också en specifik grupp befintliga och potentiella kunder systematiskt. De senaste händelserna från Vainu går direkt till CRM:et, och alla kan enkelt se dem utan att behöva använda olika system. "Vainu har förändrat hur vi arbetar med försäljning. Det finns fortfarande många outnyttjade möjligheter med Vainu, men fördelarna är redan tydliga eftersom Vainus data ligger i kärnan i vår försäljningsprocess", sammanfattar Partanen

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


"Vi har lyckats frigöra en betydande mängd tid från manuella arbetsuppgifter, som att sätta ihop prospektlistor, djupdyka i företagshemsidor och leta efter relevant information inför ett möte. Vi har nu mer tid för kundarbetet och vårt team vet vilka företag de borde vara i kontakt med."

Leo Partanen
LEO PARTANEN

CEO, LABROC