15-20 %

mindre tid på prospektering

10-15 %

fler offerter leder till ett påskrivet avtal

3 v.

tills första affären via Vainu
Borg & Owilli

En contentbyrå grundad år 2015. Företagets fokus ligger på B2B-marknadsföring åt svenska bolag.

borgowilli.se

Huvudkontor

Stockholm, Sverige

Bransch

Marknadsföring och reklam

Anställda

35

Dela denna kundberättelse

Borg & Owilli är en contentbyrå som jobbar med B2B-marknadsföring, främst för svenska företag inom industri-, finans-, bygg- och MedTech-branschen. Det strax över två år gamla företaget arbetar aktivt med försäljning och har 2018 som mål att öka sin omsättning med 50 procent.

Borg & Owilli är en contentbyrå med stark framåtanda, företaget strävar alltid efter att hitta verktyg och arbetssätt som hjälper medarbetarna att bli mer effektiva, leverera bättre resultat och må bättre. För att kunna hölja kvalitén på försäljningen mot både befintliga och nya kunder började Borg & Owilli att använda Vainu i oktober 2017. Den första affären via verktyget fick de redan efter tre veckor. Sedan dess har företaget kunnat öka andelen skickade offerter som leder till ett signerat avtal med 10-15 procent.

Effektivare nyförsäljning och bättre koll på befintliga kunder

Av Borg & Owillis totalt 34 anställda arbetar 17 aktivt med försäljning. Fram tills oktober förra året hittade de nya prospekt och information om befintliga kunder nästan uteslutande genom att söka på Google.

- En av de största fördelarna med Vainu är att vi hittar mer detaljerad företags-information på en plats. Tjänsten hjälper våra säljare att spara 15-20 procent av den tid de tidigare la på prospektering. Bara den tidsbesparingen gör att investeringen i Vainu har varit lönsam för oss, säger Salar Roshandel, Head of Sales på Borg & Owilli.

Borg & Owillis säljare lägger ungefär hälften av sin tid på att bearbeta befintliga kunder. För att kunna öka sin merförsäljning och göra den mer relevant har de satt upp bevakningar i Vainu som notifierar säljarna om förändringar hos företagets befintliga kunder.

Den andra halvan av arbetsdagen ägnar Borg & Owillis säljare åt nykundsförsäljning. De använder framförallt Vainus funktion tvillinganalys för att hitta nya prospekt snabbt och enkelt.

– Vi går in på våra befintliga kunders företagskort i Vainu och då hittar verktyget automatiskt andra företag med liknande egenskaper. På så vis får vi tre till fem nya kvalitativa prospekt på bara någon sekund, säger Salar Roshandel.

Borg & Owilli kontor

Vill du uppnå liknande resultat? Fråga efter en demo nu!


"Vår investering i Vainu har helt klart varit lönsam. Verktyget är uppskattat av alla våra säljare och det hjälper dem att spara viktig tid samt gör det enklare för dem att hitta mer detaljerad information om varje bolag de är i kontakt med."

Salar Roshandel, Head of Sales på Borg & Owilli
Salar Roshandel

Head of Sales


Ett uppskattat verktyg av alla säljare

Borg & Owilli har ett ambitiöst tillväxtmål för år 2018. Förra året omsatte företaget 50 miljoner kronor, i år siktar de på att öka den siffran med 50 procent.

- Vi jobbar alltid för att på olika sätt effektivisera vår organisation, säger Salar Roshandel.

Med hjälp av Vainu har Borg & Owillis säljare inte bara kunnat minska tiden de lägger på prospektering och på så vis få mer tid över till kontakt med potentiella och befintliga kunder. Verktyget har även hjälpt dem att förbättra sin hit rate för andelen skickade offerter som blir till signerade kontrakt med 10-15 procent.

- Jag är nöjd med Vainu som verktyg, den absolut största vinsten är att vi nu har tillgång till mer företagsdata samlad på en plats. Nu kan våra säljare komma mer pålästa till varje möte, säger Salar Roshandel.

Han tillägger:

– En annan positiv sak med Vainu är att jag alltid upplever att vi får snabb hjälp när vi har frågor om kring verktyget.